นายกคลองสามและตัวแทนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรคลองสามกว่า 50 หมู่บ้านประชุมแก้ปัญหาน้ำประปาไม่ไหล

วันที่ 15 พฤษภาคม 62 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายวิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และ ตัวแทนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ตำบลคลองสามกว่า 50 โครงการร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาน้ำประปาไม่ไหลส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบและความเดือนร้อนในการใช้ชีวิตประจำวันกันอยู่ในขณะนี้

นายวิระศักดิ์ ฮาดดา นายก อบต.คลองสาม เปิดเผยว่า วันนี้ได้เชิญทางประธานนิติบุคคลหมู่บ้านกว่า 50 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลคลองสามร่วมประชุมกรณีเกิดปัญหาน้ำประปาไม่ไหล และสอบถามความคิดเห็นว่าจะให้ อบต.คลองสาม ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไร

โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมนั้นมีข้อยุติว่าการแก้ปัญหาน้ำประปาไม่ไหลให้แก่ประชาชนนั้นจำเป็นต้องมี แท็งก์น้ำกลางขนาดใหญ่เอาไว้สำรองเพื่อเป็นศูนย์กลางกระจายน้ำประปาให้แก่ประชาชนในช่วงเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำซึ่งจะต้องมีการจัดหาสถานที่เหมาะสมในการดำเนินเรื่องดังกล่าวนี้

ในส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนั้นทางเราก็ได้มีการประสานเรื่องงบประมาณจากการประปาส่วนภูมิภาค เรื่องการวางท่อประปาใหม่ทั้งเส้นคลองสาม เนื่องจากท่อประปาเก่ามีการใช้งานมาเป็นระยะเวลา 30 ปีแล้วปัจจุบันนี้เกิดชำรุดเสียหายเป็นอย่างมาก อีกทั้งขณะนี้ทางจังหวัดปทุมธานี โดย ดร.พินิจ บุญเลิศ ผวจ.ปทุมธานี ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชาวตำบลคลองสามและกำลังเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนต่อไป

ไมตรี บรรฑิตย์ รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: