ราชบุรี – เปิดงานสับปะรดหวานบ้านคา

ราชบุรี – เปิดงานสับปะรดหวานบ้านคา

ที่เวทีกลางหน้าที่ว่าการอ.บ้านคา จ.ราชบุรี เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 15 พ.ค.62 นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดงานสับปะรดหวานและของดีอำเภอบ้านคา ประจำปี 2562 โดยมีนายนายฑรัท เหลืองสอาด นายอำเภอบ้านคา เป็นประธานจัดงาน ร่วมกับอบต.บ้านคา อบต.บ้านบึง และอบต.หนองพันจันทร์ ซึ่งเป็น 3 ตำบลในพื้นที่บ้านคา ภาคเอกชน เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด และประชาชนจัดขึ้น ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากจ.ราชบุรี และอบจ.ราชบุรี งานสับปะรดหวานและของดีอำเภอบ้านคา ประจำปี 2562 มีขึ้นระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณศูนย์ราชการอ.บ้านคา วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่างภาค ราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการรวมพลังกันจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักสับปะรดหวานบ้านคาและของดีอ.บ้านคาซึ่ง สับปะรดบ้านคา ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) ตามประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีพื้นที่ปลูกกว่า 1 แสนไร่ มีผลผลิตออกสู่ตลาดปีละกว่า 3 แสนตัน ตลอดจนเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาในพื้นที่และสนับสนุนการเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่

ทั้งนี้ในพิธีเปิดหลังจากนายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี กล่าวเปิดงานเสร็จสิ้น ได้ฝ่าและปอกสับปะรด ให้กับคณะกรรมการจัดงานฯ และผู้มีเกียรติได้ชิมรสชาติสับปะรดบ้านคาที่ไม่แสบลิ้น พร้อมกับปรุงสับปะรดลอยแก้วตักแจกจ่ายให้ผู้ที่มาร่วมพิธีเปิดงานด้วย และเดินชมซุ้มกิจกรรมของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงที่มาร่วมในงานครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมภายในงานสับปะรดหวานฯ ประกอบด้วย การจำหน่ายสับปะรด การประกวดและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของตำบล สินค้าโอทอป ประชารัฐ ธงฟ้า บ้านกะเหรี่ยง ชมนิทรรศการทางการเกษตร การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณี การแสดงดนตรี และมีกิจกรรมพิเศษภายในงาน อาทิ วันที่ 15 พ.ค. พิธีเปิดงาน , การแข่งขันปอกสับปะรด , แสดงการทำสับปะรดลอยแก้วกระทะยักษ์ วันที่ 16 พ.ค. การแข่งฟุตบอลเยาวชน , แข่งขันชกมวย , แข่งกินสับปะรดวิบาก วันที่ 17 พ.ค. การแข่งฟุตบอลเยาวชน , แข่งขันชกมวย , การประกวดหนูน้อยสับปะรดหวานบ้านคา วันที่ 18 พ.ค. การแข่งขันปรุงอาหารจากสับปะรด , การแข่งขันประกวดไก่แจ้ขับเสียงขัน วันที่ 19 พ.ค.การแข่งฟุตบอลเยาวชน รอบชิงชนะเลิศ , การแข่งขันฟุตบอลวีไอพี , การแข่งขันประกวดไก่แจ้ขับเสียงขัน และการประกวดธิดาสับปะรด จึงเชิญชวนท่านที่สนใจมาเที่ยวงานงานสับปะรดหวานและของดีอำเภอบ้านคาได้ตามวันดังกล่าว

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

%d bloggers like this: