วัดป่าห้าพระองค์ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านราวมงานวันวิสาขบูชา

วัดป่าห้าพระองค์ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านราวมงานวันวิสาขบูชา

วันที่ 16 พฤษภาคม 62 พระครูปลัดคณเชษฐ์พงษ์ สิริวโส เจ้าอาวาสวัดป่าห้าพระองค์ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่าด้วยวันที่18พ.ค.62ที่จะถึงนี้เป็นวันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก ทั้งเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศ และวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระโคตมพุทธเจ้า โดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิด ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ ชาวพุทธจึงถือว่า เป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า “วิสาขบูชา” ย่อมาจาก “วิสาขปุรณมีบูชา”

โดย อาตมาจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายร่วมทำบุญที่วัดป่าห้าพระองค์ ซึ่งจะมีการทำบุญตักบาตรตอนเช้า ตลอดจนการฟังเทศน์ฟังธรรม ถือศีล8ศีล สวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิ บวชชีพราหมณ์และเวียนเทียนในช่วงเย็น ซึ่งพุทธศาสนิกชน ที่จะเดินทางมาร่วมเวียนเทียนในช่วงเย็นนั้นจะเดินเวียนเทียนรอบบริเวณอุโบสถพระอาจารย์มั่น องค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดปทุมธานี (อุเธสิกะเจดีย์) อาตมาจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงกัน

ไมตรี บรรฑิตย์ รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: