สก.เนาวรัตน์ อยู่บำรุง พร้อมด้วย คุณวัน อยู่บำรุง และ สมาชิกสภาเขตหนองแขม ,ทีมงาน ใจถึง_พึ่งได้  ร่วมกิจกรรมในงาน รดน้ำ ดำหัว กลุ่มผู้สูงอายุ ในชุมชนหมู่บ้านพงศิริชัย 4 

สก.เนาวรัตน์ อยู่บำรุง พร้อมด้วย คุณวัน อยู่บำรุง และ สมาชิกสภาเขตหนองแขม ,ทีมงาน ใจถึง_พึ่งได้  ร่วมกิจกรรมในงาน รดน้ำ ดำหัว กลุ่มผู้สูงอายุ ในชุมชนหมู่บ้านพงศิริชัย 4 

วันที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 18:00 น. ที่ หมู่บ้านพงษ์ศิริชัย 4 โดย มี สก.เนาวรัตน์ อยู่บำรุง มาเป็นประธานในงาน พร้อมด้วย คุณ วันเฉลิม อยู่บำรุง และ สมาชิกสภาเขตหนองแขม , ทีมงาน ใจถึง_พึ่งได้  ในงานรดน้ำดำหัวกลุ่มผู้สูงอายุ ในชุมชนหมู่บ้านพงศิริชัย 4 ทั้งนี้ในงานมีกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนเดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมากซึ่งบรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความชื่นมื่น

เบื้องต้น คุณอารีย์ อำลอย ( ประธานชมรมกลุ่มผู้สูงอายุ พงษ์ศิริชัย 4 ) บอกว่ากิจกรรมที่จัดในครั้งนี้ทางกลุ่มชุมชนผู้สูงอายุของหมู่บ้านจะจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ ในทุกๆปี ซึ่งเป็นการเเสดงออกถึงความรักความสามัคคีของคนในชุมชนหมู่บ้านพงษ์ศิริชัย 4 

ภาพ/เนื้อข่าว 

ธีรพล ปลื้มถนอม    รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: