ปทุมธานีวัดป่าภูริทัตรวมพระป่าทั่วพระราชอนาจักรสวดเจริญพระพุทธมนต์เสริมบุญบารมีให้ประเทศ

ปทุมธานีวัดป่าภูริทัตรวมพระป่าทั่วพระราชอนาจักรสวดเจริญพระพุทธมนต์เสริมบุญบารมีให้ประเทศ
วันที่ 31 ตุลาคม 2563 พระสายวัดป่ากรรมฐานทั่วพระราชอนาจักร หลายร้อยรูปและพระระดับเจ้าอาวาสพรรษา 20 ขึ้นไป กว่า 110 รูป ขึ้นสวดเจริญพระพุทธมนต์ และ สวดธาตุ ทั้ง 6 ทิศ เพื่อเป็นศิริมงคล เสริมบุญบารมีให้ประเทศ โดยมีเตรียมงานกว่า 1 เดือนด้วยการรวบรวมดิน น้ำ และดอกไม้ ธูป เทียน จากวัด และสถานที่ศักดิสิทธิ์ กว่า 77 จังหวัด ซึ่งเป็นการดำริจาก องค์หลวงตาเด่น นันทิโย และ หลวงพ่อบุญช่วย ปุญญวันโต เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ทั้งหมดล้วนเป็นพระป่าสายกรรมฐาน พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และพระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน ที่วัดป่าภูริทัตปฏิปทาราม ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
งานพุทธาภิเษกประกอบพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาติบ้านเมือง รวมพลังแผ่นดินเป็น”ศรีปฐพิน” แก่แผ่นดิน สู่สันติภาพ นำสันติธรรมสันติสุข แก่ประชาชนสืบไป เนื่องในสถานการณ์โรคระบาด (โรคไวรัสโคโรนา 2019) ทำพิธีบวงสรวง โดย พระธรรมปาโมกข์ วัดราชผาติการาม กรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และหม่อมราชวงศ์ จีริสุดา วุฒิไกร(กิติยากร) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส อีกทั้งผู้ใหญ่บุคคลสำคัญ ตลอดทั้งบรรดาพุทธบริษัทรวมงานบุญอีกเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น นายแพทย์ ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ คุณศรีวรา อิสรระ คุณทิพย์รัตน์ ไชยนุวัติ จันทมาศ ปิ่นแสง เกษสุดา ไรวา พลเรือเอกอดิเรก ชมภูนุช พลเรือตรี กฤษดา รัตนสุภา พลเรือตรี ดุลยพัฒน์ ลอยรัตน์ พ.ต.ท. พชร มหาสนิท ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก และ ดารานักแสดง ยีนส์ เกวลิน ศรีวรรณ นางเอกละคร คุณอะตอม สัมพันธภาพ นัดแสดงจิตอาสา ,และ โบ้ท ชัยวัตน์ พุทธฤดีสุข นักแสดงจากละครเรื่อง เก็บแผ่นดิน 2020 ,อณัญญา ศรีวรรณา ผู้จัดละคร ลี วสันต์ วานิชย์ อดีตที่ปรึกษา ซีรีย์วัยรุ่นชื่อดังอย่าง love sick เป็นต้น
ทั้งนี้พิธีกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมนับพันคน เนื่องในสถานการณ์โรคระบาด (โรคไวรัสโคโรนา 2019) กำหนดการประกอบพิธีดังนี้ วันเสาร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีชวด เวลา ๒๐.๐๐น. ทำพิธีบวงสรวง โดย พระธรรมปาโมกข์ วัดราชผาติการาม กรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และหม่อมราชวงศ์ จีริสุดา วุฒิไกร(กิติยากร) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เวลา ๒๐.๓๐น. พระสงฆ์ ๑๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ และวัน อาทิตย์ ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีชวด เวลา ๐๗.๐๐ น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตรอบภูริทัตตเจดีย์ เวลา ๐๘.๐๐น. ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เวลา ๑๐.๐๐น. โปรยข้าวตอกดอกไม้เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นอันเสร็จพิธีอนันต์ ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: