ราชบุรี – โปรดเกล้าฯ พระราชทาน ผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดสัตตนารถปริวัตร

ราชบุรี – โปรดเกล้าฯ พระราชทาน ผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดสัตตนารถปริวัตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ผ้าพระกฐินให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาสวัดสัตตนารถปริวัตรวันที่ 31 ต.ค.63 ที่วัดสัตตนารถปริวัตร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ผ้าพระกฐินให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดสัตตนารถปริวัตร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มี นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อม นางสาวสรียา บุญมาก ผอ.ททท.สำนักงานจังหวัดราชบุรี ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ร่วมกันถวายผ้าพระกฐินพระราชทานด้วยนอกจากนี้ยังมีผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันสมทบปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ด้วยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,657,182.04 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองบาทสี่สตางค์ถ้วน)พร้อมกันนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ และโรงเรียนเทศบาล1 วัดสัตตนารถปริวัตร แห่งละ 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)ด้วยสุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

Leave a Reply

%d bloggers like this: