ราชบุรี – อ.โพธาราม เปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 63

ราชบุรี – อ.โพธาราม เปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 63เมืองคนสวย โพธาราม เปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา พร้อมชมการประกวดนางนพมาศ การแข่งขันเรือยาว และลอยกระทงแบบ New Normalช่วงค่ำวันที่ 31 ต.ค.63 ที่บริเวณริมเขื่อนโพธาราม อ.เมือง จ.ราชบุรี นายสวัสดิ์ จังพานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองโพธาราม เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยทางเทศบาลเมืองโพธาราม ได้ร่วมกับภาคประชาชนชาวโพธาราม พร้อมใจกันจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงขึ้น ระหว่างวันที่ 30 – 31 ต.ค.63 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยดำรงอยู่ภายในงานได้จัดให้มีการแข่งขันเรือยาว 30 ฝีพาย กิจกรรมการประกวดขบวนแห่ประเพณีลอยกระทง การประกวดนางนพมาศ การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง พร้อมชมการแสดงคอนเสิร์ต และร่วมลอยกระทงแบบ New normal รักษาสิ่งแวดล้อม โดยกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจากหลายพื้นที่ ให้ความสนใจ เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ของอ.โพธาราม จำเป็นจำนวนมากนายสวัสดิ์ จังพานิช นายกฯ ทม.โพธาราม กล่าวว่า การจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ถือเป็นประเพณีอันดีงามของปวงชนชาวไทย ที่ได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนกระทั่งปัจจุบัน เป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้ดำรงอยู่ โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมลอยกระทงแบบ New normal รักษาสิ่งแวดล้อม โดยกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ สามารถย่อยสลายได้ง่าย ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนชาวโพธารามเป็นอย่างดีสุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

Leave a Reply

%d bloggers like this: