สมุทรสคร ทีมรักษ์สาคร เปิดตัวผู้สมัคร เพื่อลงเลือกตั้งอบจ.สมุทรสาคร

สมุทรสคร ทีมรักษ์สาคร เปิดตัวผู้สมัคร เพื่อลงเลือกตั้งอบจ.สมุทรสาครเวลา 10.00 น.ของวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ที่ภัตตาคารนิวรสทิพย์ ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร
นายไพศาล สำราญทรัพย์ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร” หัวหน้าทีมรักษ์สาคร “และ ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำทีมว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร ในนามทีมรักษ์สาคร เปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมในการแถลงเปิดตัวในครั้งนี้จำนวนมากด้านนายไพศาล สำราญทรัพย์ ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ทีมงานรักษ์สาคร เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ชาวจังหวัดสมุทรสาครได้พิจารณา ในฐานะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรูปแบบที่ใหญ่ที่สุด ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 3 อำเภอคือ อำเภอเมืองอำเภอ กระทุ่มแบนและอำเภอ บ้านแพ้ว ของจังหวัดสมุทรสาคร และมีนโยบายการทำงานยึดหลักคุณธรรมนำการบริหาร ซึ่งต้องมี
การพัฒนาคน เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อก่อให้เกิดการตัดสินใจที่จะแก้ไขปัญหา รับรู้ปัญหา ตรวจสอบการดำเนินการ เพื่อนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืน
พัฒนาเมือง พัฒนาเส้นทางสายสำคัญที่เชื่อมโยงพื้นที่ชายทะเล จาก กทม.เลียบชายฝั่งปากอ่าว ก ให้เป็นถนนที่มีภูมิทัศน์สวยงาม เพื่อการท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้า พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การดูแลเรื่องสัตว์จรจัด การพัฒนาการท่องเที่ยว เน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพราะจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีแหล่งท่องคุณค่ามากมาย และส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี และการสร้างอัตลักษณ์ให้แก่ กลุ่มชนพื้นเมืองตั้งเดิม ทั้งชาวไทย ชาวจีน ชาวรามัญ ลาวโซ่ง เป็นจุดศึกษาหาความรู้ พื้นถิ่นศึกษาซึ่งวันนี้ทีมงานทีมรักษ์สาคร มีความพร้อมที่จะนำพาชาวสมุทรสาครไปสู่เป้าหมายที่สมบูรณ์แบบทั้งคุณธรรม รูปธรรม โดยขอให้เชื่อมือ เชื่อใจ และก้าวไปด้วยกัน และเปบี่ยนบ้างก็ดีนะภาพข่าว//ชลัช คมไสยวง

Leave a Reply

%d bloggers like this: