อำเภอศรีเมืองใหม่ สืบสานงานประเพณีลอยกระทง

เมื่อคืนวันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563 นายสรชาย ครองยุทธ นายอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 และร่วมลอยกระทง ณ บริเวณอ่างกักเก็บน้ำร่องคำหมาจอก เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ และที่ บริเวณลำห้วยท่าแตง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่
นายอำเภอศรีเมืองใหม่ ได้กล่าวว่า การจัดงานประเพณีลอยกระทงขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยที่มีคุณค่าต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา และ เป็นการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจถึงความเป็นมา ความหมายคุณค่า และความสำคัญของประเพณีลอยกระทง ซึ่งภายในงานทั้ง 2 แห่ง ได้มีกิจกรรม และการแสดงอื่นๆ มากมายหลายรายการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมในพิธีฯและมาเที่ยวชมงานประเพณี ดังกล่าว เป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ได้ คณะกรรมการจัดงานทั้ง 2 แห่ง ได้ปฏิบัติตามมาตราป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และห้ามไม่ให้มีการเล่นดอกไม้ไฟ ประทัด พลุ ตะไล โคมไฟลอย และ ไม่ให้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้วย

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว.

Leave a Reply

%d bloggers like this: