พิษณุโลก กลุ่มเรารักษ์ศาล สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดพิธีบวงสรวง”พระองค์ดำ”

พิษณุโลก กลุ่มเรารักษ์ศาล
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดพิธีบวงสรวง”พระองค์ดำ”วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น.ที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขตพระราชฐานพระราชวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก มีพิธีบวงสรวงของกลุ่มเรารักษ์ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และประชาชน ซึ่งเคยได้ร่วมเรียกร้องในการอนุรักษ์ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตามที่มีการก่อสร้างอาคารบดบังศาลฯหลังเก่าจนเป็นผลสำเร็จ โดยการรื้อถอนอาคารหลังดังกล่าวออกไปและได้ก่อสร้างอาคารรูปเกือกม้าบริเวณด้านหลังศาลสมเด็จฯทดแทนทั้งนี้ พ.อ.เชาว์ เกตุดี ประธานกลุ่มเรารักษ์ศาล สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และอดีตประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ปี 14-16 ประธานพิธีการบวงสรวงตามประเพณีโบราณ นอกจากนั้นมีการแสดงเฉลิมฉลองเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช รำดาบ ฟันดาบ กระบี่กระบอง มวยคาดเชือก ชนไก่ พร้อมกันนี้นายบัญชา ทับทองหลาง ศิษย์เก่าโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม พ.พ 14-16 ได้มีการขับเสภาเทิดพระเกียรติอีกด้วยพ.อ.เชาว์ เกตุดี ประธานกลุ่มเรารักษ์ศาลพระนเรศวรมหาราช กล่าวว่า เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระกฤษดาภินิหารที่ได้ดลบันดาลให้ตำหนักที่ก่อสร้างขึ้นอย่างไม่เหมาะสมบดบังทัศนียภาพและความสง่างามของศาลสมเด็จ ฯ ถูกรื้อถอนออกไปเสมือนหนึ่งว่าไม่เคยมีมาก่อนสมดังเจตนารมณ์ของกลุ่มฯ”บัดนี้ได้มีการ ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม ประกอบด้วยอาคารรูปเกือกม้าที่สร้างเป็นฉากหลังและยกยอให้อาคารตรีมุข ศาลสมเด็จพระนเรมหาราช เด่นเป็นสง่าท่ามกลางพระราชวังจันทน์แห่งนี้ ซึ่งเป็นพระมหาบารมีอันสูงส่งยิ่ง ที่ดลบันดาลให้เป็นเกียรติเป็นศรีแก่เมืองพิษณุโลกและเป็นที่ปลาบปลื้มแก่ประชาชนทั่วไป” พ.อ.เชาว์กล่าวปรีชา นุตจัรส รายงานข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: