ปราจีนคึกคัก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเป็นวันแรก

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งเรื่องกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 และผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศให้มีการเลือกตั้งโดยได้กำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระหว่างวันที่ 2 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โดยวันนี้มีผู้ที่มาสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเป็นจำนวนมาก

และ หนึ่งในผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ช่วงเช้าเป็นหญิง นาง กฤษณ์กมล แพงศรี ได้เป็นข้าราชการบำนาญ อดีตพยาบาล โดย พรรคก้าวไกล ส่งเข้าชิงตำแหน่งมาสมัครเป็นรายแรก

และรายที่ 2 คือนาย เกียรติกร พากเพียรศิลป์ อดีต ส.ส จังหวัดปราจีนบุรี โดยพรรคเพื่อไทยส่งเข้าชิงตำแหน่งเช่นกัน และในเวลาช่วงบ่าย ได้มีผู้สมัครคนที่ 3 คือนาย สุนทร วิลาวัลย์ อดีตรัฐมนตรี ช่วยสาธารณสุข และ ยังเป็นอดีต ส.ส อีกหลายสมัยในจังหวัดปราจีนบุรี และ ยังไม่มีผู้ เข้าสมัคร ส.จ ทยอยเดินทางมาสมัครกันเป็นจำนวนมาก จึงทำให้บรรยากาศดูคึกคักส่วนการรับสมัครนั้นจะมีถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ในส่วนเบอร์ผู้สมัครนั้นทาง กกต ได้บอกกับทางผู้ สื่อข่าว ว่าต้องตรวจคุณสมบัติ ของผู้สมัครก่อน จึงจะแจ้งให้ทราบ และเบอร์ที่แน่นอนได้อีกครั้ง

Leave a Reply

%d bloggers like this: