คืบหน้า ติดตามข่าวกรณีการสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯที่บุกรุกคลองสาธารณะ ของเทศบาลเมืองคลองหลวง จ.ปทุมธานี

คืบหน้า ติดตามข่าวกรณีการสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯที่บุกรุกคลองสาธารณะ ของเทศบาลเมืองคลองหลวง จ.ปทุมธานี

วันที่3 พ.ย.2563 เวลา 10:30 น. หน้าหมู่บ้านศุภาลัย เลียบคลองสอง เขตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี สื่อมวลชนได้ลงพื้นที่สำรวจข้อเท็จจริงตามที่ชาวบ้านร้องเรียน

นำโดย นาย สุวรรณ บัวโรย อุปนายกสื่อธรรมมาภิบาลต้านคอรับชั่น ได้เดินทางลงพื้นที่สำรวจข้อเท็จจริงและความคืบหน้า จากกรณี การสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ในเขตพื้นที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ที่ได้สร้างรุกล้ำไปในคลองชลประทาน ซึ่งได้ทำการแจ้งเรื่องต่อกรมชลประทานแล้ว

เบื้องต้นกรมชลประทานรับทราบ ได้ปักป้ายสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำเข้าไปในคลองแล้ว ซึ่งกำหนดระยะเวลาให้ทางผู้รับเหมาดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกภายใน 30 วัน ระยะเวลาผ่านไปเป็นเดือนกว่า แต่ทางผู้รับเหมาก็ยังไม่ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำเข้าไปในลำคลองออกแต่อย่างใด แต่กลับทำการโยกย้ายเสาของซุ้มดังกล่าว ออกมาวางตั้งบนพื้นผิวถนนซึ่งกีดขวางทางที่ประชาชนสัญจรไปมาแทน โดยตอม่อที่ก่อไว้ในลำคลองปรากฎว่ายังไม่มีการรื้อถอนทิ้ง

โดยผู้รับเหมาอาจเข้าข่ายการกระทำผิด ที่ขัดคำสั่งของกรมชลประทานที่สั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำเข้าไปในลำคลองสาธารณะ และยังกระทำความผิด ที่ทำการโยกย้ายเสาซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯออกมาวางบนพื้นผิวถนน ซึ่งกีดขวาง ทางที่ประชาชนใช้สัญจรไปมา มีเพียงหลอดไฟนีออนที่ใช้ส่องให้เห็นว่าบนพื้นผิวการจราจรมีเสาซุ้มดังกล่าวขวางทางอยู่

ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ผ่านสัญจรไปมาบนถนนเส้นนี้ อีกทั้งกลุ่มผู้รับเหมายังไม่มีการเก็บเศษวัสดุที่ทำการก่อสร้างในพื้นที่เขตดังกล่าวให้เรียบร้อย

ต่อมา นายสุวรรณ บัวโรย อุปนายกสื่อธรรมาภิบาลต้านคอรัปชั่น ได้ทำการโทรติดต่อสอบถามกับ นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเหนือรังสิต โดยถามถึงกรณีที่ทางกรมชลประทานสั่งให้ผู้รับเหมาทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากลำคลองสาธารณะนั้น

ขณะนี้ทางผู้รับเหมายังไม่ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ในลำคลองอย่างใด แต่กลับทำการย้ายเสาซุ้มมาตั้งไว้บนพื้นผิวถนนที่มีประชาชนสัญจรไปมานั้น ทางกรมชลประทานจะมีการดำเนินการในการเอาผิดกับผู้รับเหมาอย่างไร ที่ยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ที่ลุกล้ำเข้าไปในลำคลอง!

ด้านนายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเหนือรังสิตกล่าวว่า จะเร่งดำเนินการให้นิติกรของกรมชลประทานดำเนินการเข้าแจ้งความเอาผิดกับผู้รับเหมาที่ยังฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากลำคลองสาธารณะโดยเร็ว

ทั้งนี้ในระหว่างที่สื่อมวลชนลงพื้นที่ ได้มีชาวบ้าน ที่อยู่ใกล้เขตพื้นที่การก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯนี้ ผ่านมาและเล่าถึงความเดือดร้อน ที่เกิดขึ้นว่า ตนรู้สึกว่า…เป็นเรื่องดีที่น่ายองสรรเสริญ ที่มีการทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติและติดรูปพระฉายาลักษณ์ของในหลวง แต่การที่ผู้รับเหมาทำการโยกย้ายเสาซุ้มออกมาจากลำคลองนั้นได้กินพื้นผิวถนนที่มีการสัญจร ทำให้ช่องการจราจร มีความแคบลง และไม่ปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนนบริเวณดังกล่าวโดยเฉพาะกับรถเล็ก อีกทั้งวัสดุในการทำสิ่งสร้างซุ้มนั้นเป็นโครงเหล็กที่สร้างครอบสายไฟฟ้าและบางส่วนยังมีสายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่าน ซึ่งโครงสร้างของเสาซุ้มนี้มีความเอนเอียง เป็นที่หวาดเสียวต่อคนที่สัญจรไปมาและเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย

ทั้งนี้เสาซุ้มบางต้นที่ทำการปลูกสร้างเสร็จแล้วนั้น ได้มีอุบัติเหตุกับรถที่สัญจรไปมาแล้วบางส่วนต่อมา เวลา 13.30 น. นายสุวรรณ บัวโรย อุปนายกสื่อธรรมมาภิบาลต้านคอรับชั่น พร้อมกลุ่มสื่อมวลชน ได้เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เพื่อขอเข้าพบกับ นาย ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เพื่อยื่นหนังสือ เรื่องตรวจสอบกรณีการก่อสร้างซุ้มบริเวณเขตเทศบาลเมืองคลองหลวงที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน

ด้วยสมาคมสื่อธรรมาภิบาลต้านคอรัปชั่นได้รับหนังสือร้องเรียนจากประชาชนว่า มีการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯจำนวน 6 ซุ้ม ในเขตเทศบาลเมืองคลองหลวงและซุ้มดังกล่าวมีการก่อสร้าง(รุกที่ราชพัสดุ) ในการรับผิดชอบของกรมชลประทานทางสมาคมสื่อธรรมาภิบาลต้านคอรัปชั่นจึงได้ตรวจสอบและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบจนกระทั่งกรมชลประทานได้ทำการนำป้ายมาปิดประกาศให้รื้อสิ่งก่อสร้างออกภายใน 30 วันเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ปรากฏว่าวันนี้ 3 พฤศจิกายน 2563 ทางสื่อธรรมาภิบาลต้านคอรัปชั่นได้ไปตรวจสอบพบว่ามีการย้ายเสาออกมาจากคลอง แต่ไม่ได้รื้อถอนออกจากพื้นที่ตามคำสั่ง ทั้งยังพบมีการสร้างตอม่อเวรพื้นผิวการจราจรกีดขวางการจราจรซุ้มดังกล่าวยังสร้างครอบเสาไฟฟ้าแรงสูง ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับประชาชนที่สัญจรไปมาได้ อีกทั้งซุ้มดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณแหล่งชุมชน โรงเรียนมัสยิด ได้แก่ หน้ามัสยิดแก้วนิมิตร มัสยิดอัลอะลา บริเวณที่เก็บของเทศบาลเมืองคลองหลวง(คลองแอน)และหน้าหมู่บ้านศุภาลัยบริเวณ เลียบคลอง 2

ซึ่งทางสื่อธรรมาภิบาลต้านคอรัปชั่นจึงอยากเรียนมาเพื่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้โปรดสั่งการพิจารณาแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนเป็นการเร่งด่วนเพื่อจะได้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน

ซึ่งการเดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานีครั้งนี้ กลับไม่พบกับ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งว่า ท่านติดราชการออกไปข้างนอก

โดยนายอำพล รักษ์มิตรอานนท์ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม จ.ปทุมธานี ได้มารับเรื่องแทน และแจ้งจะรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: