นครนายก – บรรยากาศการรับสมัคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก และสมาชิก ในพื้นที่ 4 อำเภอ

เมื่อเวลา 08.00 . ของวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก คณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก และสมาชิกฯ ได้เตรียมความพร้อมในการรับสมัคร ณ บริเวณลานรอบนอกอาคาร อบจ. โดยกางเต๊นซ์รอรับผู้สมัครแต่เช้า ในขณะที่ผู้สมัครและกองเชียร์ผู้สมัครก็ได้เดินทางกันมาแต่เช้าเช่นกัน ทั้งนี้ฟังคำชี้แจงการดำเนินการรับสมัครตามขั้นตอนที่ทาง กกต.กำหนดไว้ โดยเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายได้ให้คำแนะนำเป็นอย่างดี เมื่อถึงเวลา ผู้สมัครนายก อบจ.ที่เดินทางมาก่อนกำหนดจำนวน 7 คนก็ได้หารือถึงการเข้ายื่นเอกสารและไม่สามารถตกลงกันได้ จึงให้มีการจับสลากเรียงหมายเลข และสมาชิก อบจ.ก็เช่นกัน จากนั้นผู้สมัครนายก อบจ.ทั้ง 7 คนต่างก็ยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งคาดว่าผู้สมัครตัวเต็งซึ่งอดีตส.ส. สว. และคนรุ่นใหม่ไฟแรง ที่จะขับเคี่ยวในสนามแห่งนี้สำหรับจังหวัดนครนายก ที่จะมีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ทั้ง 24 เขต ประกอบด้วยอำเมืองนครนายก 10 เขต อำเภอบ้านนา 6 เขต อำเภอองครักษ์ 6 เขต และอำเภอปากพลี 2 เขต การรับสมัครจะมีถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นี้

อำพล เทียนงาม นครนายก

Leave a Reply

%d bloggers like this: