กรมอุทยานฯเดินหน้าเพิ่มศักยภาพ “รุกขกร” ต่อเนื่อง หวังดูแลต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ พร้อมถ่ายทอดส่งต่อความรู้แก่พี่น้องประชาชน

กรมอุทยานฯเดินหน้าเพิ่มศักยภาพ “รุกขกร” ต่อเนื่อง หวังดูแลต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ พร้อมถ่ายทอดส่งต่อความรู้แก่พี่น้องประชาชนดร.รุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไปเป็นประธานเปิดโครงการการฝึกอบรม หลักสูตรรุกขกรสำหรับพื้นที่อนุรักษ์ รุ่นที่ 4 ณ อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่โดยการจัดฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563 และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะในการจัดการต้นไม้ขนาดใหญ่ในพื้นที่อนุรักษ์ ตามหลักวิชารุกขวิทยา เพื่อให้ต้นไม้มีอายุยืนยาว มีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ประชาชนที่สนใจ

Leave a Reply

%d bloggers like this: