พิษณุโลก ทีมงาน รมว. พม.เร่งช่วยเหลือไหม้บ้านพัก ราษฎร อ.ชาติตระการ


วันที่ 3 พฤศจิกายน 25.63 นายณรงค์เกียรติ สิทธิเวช ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายลาภิศ พระภูจำนงค์ และนายณรงค์ฤทธิ์ คล้ายทอง ผู้ประสานงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และนายวิชัย จันทะวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
โดยการลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัว นายวุด ทำมา ชาวบ้านแก่งบัวคำ ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ กรณีเหตุไฟไหม้บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา
ในเบื้องต้นได้รับการช่วยเหลือจาก อบต.สวนเมี่ยง ผู้นำชุมชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จัังหวัดพิษณุโลก และผู้ประสานงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และปัจจัยจำนวนหนึ่ง อีกทั้งนายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส) ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก เร่งดำเนินช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นอีกด้วย
ในการนี้ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการประสานไปยังคณะกรรมการบ้านพอเพียงจังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำบรรจุเข้าแผนโครงการบ้านพอเพียง เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: