ตัดแต่ง – ล้อมย้ายต้นไม้เตรียมปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย 3 – ถนนทวีวัฒนา

ตัดแต่ง – ล้อมย้ายต้นไม้เตรียมปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย 3 – ถนนทวีวัฒนา
นายพรเลิศ เพ็ญพาส ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา กทม. กล่าวกรณีเพจ คนกรุงเทพ เสนอภาพการเล็มกิ่งไม้ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา โดยมีผู้ตั้งข้อสังเกตเหตุใดยังตัดจนกุดทั้งที่มีการฝึกอบรมรุกขกรไปแล้วว่า เนื่องจากกรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธา มีโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก ช่วงถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถึงซอยทวีวัฒนา – กาญจนาภิเษก 30 ซึ่งจะมีการก่อสร้างงานบ่อพักพร้อมท่อระบายน้ำและยกระดับพื้นถนนให้สูงขึ้นตามแผนแก้ปัญหา น้ำท่วม จึงได้ประสานสำนักงานเขตทวีวัฒนารื้อย้ายต้นไม้ที่เป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างในบริเวณดังกล่าว ซึ่งสำนักงานเขตทวีวัฒนา ได้สำรวจต้นไม้ที่จำเป็นต้องล้อมย้ายออกจากพื้นที่ จำนวน 395 ต้น ประกอบด้วย ต้นมะฮอกกานี 352 ต้น และต้นประดู่ 43 ต้น การล้อมย้ายต้นไม้ดังกล่าวจำเป็นต้องตัดใบออก เพื่อลดการคายน้ำของต้นไม้และเตือนต้นไม้ให้ปรับตัวก่อนขุดล้อม รวมถึงเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน เช่น สายไฟฟ้า สายสื่อสาร รถยนต์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในระหว่างการเคลื่อนย้ายต้นไม้ จึงจำเป็นต้องตัดกิ่งก้านของต้นไม้ออก อย่างไรก็ตาม สำนักงานเขตได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนดำเนินการมากกว่า 7 วันทำการ และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ตัดแต่งต้นไม้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ สำหรับต้นไม้ที่ล้อมย้าย กรุงเทพมหานครจะนำไปอนุบาลที่สวนชานบ้านบริเวณถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา เพื่อให้มีความแข็งแรง พร้อมที่จะนำไปปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไปกลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

%d bloggers like this: