นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจสนับสนุนเวชภัณฑ์ยา เพื่อเป็นกำลังใจให้กำลังพล คฝ.

นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจสนับสนุนเวชภัณฑ์ยา เพื่อเป็นกำลังใจให้กำลังพล คฝ.
จากสถานการณ์การชุมนุม จึงได้มีการอนุมัติให้มีการจัดกำลังพล คฝ. จำนวน 50 กองร้อย
มาปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน บช.น. ในการปฏิบัติภารกิจการรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยการชุมนุม ตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค.63 ถึงปัจจุบัน เนื่องจากกำลังพลที่มาสนับสนุนภารกิจดังกล่าวต้องเดินทางมาจากต่างพื้นที่ ประกอบกับในการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเหนื่อยยาก การพักผ่อนไม่เพียงพอ อีกทั้งในขณะนี้สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลง จึงส่งผลให้กำลังพลเกิดการเจ็บป่วย ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงความห่วงใย เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ.8) โรงพยาบาลตำรวจ จึงสนับสนุนเวชภัณฑ์ยาเพื่อเป็นการช่วยเหลือดูแลกำลังพลในเบื้องต้น ดังนี้
1. ยาแก้ท้องเสีย
2. ยาระงับการติดเชื้อ
3. ยาธาตุน้ำขาว
4. เกลือแร่
5. ยาบรรเทาอาการปวด
6. ชุดปฐมพยาบาล
บช.น. ขอเรียนพี่น้องประชาชนว่า ถึงแม้ว่าช่วงนี้จะมีการชุมนุมทำกิจกรรม แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ยังคงเน้นในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน พบเห็นหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิด โปรดแจ้งสายด่วน ๑๙๑ หรือสถานีตำรวจท้องที่ทีมงานประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล

Leave a Reply

%d bloggers like this: