แก้ไขความเดือดร้อนจากเสียงรบกวนในซอยฟาร์มวัฒนา

แก้ไขความเดือดร้อนจากเสียงรบกวนในซอยฟาร์มวัฒนา
นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย กทม. กล่าวกรณีประชาชนร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนจากร้านอาหารแห่งหนึ่งในซอยฟาร์มวัฒนา ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย ที่เปิดเป็นสถานบริการ มีการจัดแสดงดนตรีสด จำหน่ายอาหารและสุรา ส่งเสียงดังในยามวิกาลว่า สำนักงานเขตคลองเตย ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ พร้อมออกหนังสือแบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ให้หามาตรการป้องกันเสียงดังจากการเปิดเพลงผ่านเครื่องขยายเสียงและเล่นดนตรีสด รวมถึงปรับลดระดับเสียง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง ซึ่งทางร้านได้มีการแก้ไขปรับปรุงด้วยการติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงภายในร้านและปรับลดระดับเสียงลงโดยเฉพาะในยามวิกาล แต่ที่ผ่านมายังมีการร้องเรียนเพิ่มเติม ทางร้านจึงได้ทำประตูกั้นเสียงเพิ่มเป็นสองชั้น เพื่อไม่ให้มีเสียงดังออกมาด้านนอก อย่างไรก็ตามสำนักงานเขตฯ ได้ทำหนังสือประสานผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลคลองตัน ตรวจสอบการให้บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดและส่งเสียงดังในยามวิกาล ขณะเดียวกันได้ประสานสำนักอนามัย ตรวจวัดระดับเสียงรบกวน โดยผลการตรวจวัดมีค่า 13.5 เดซิเบลเอ ซึ่งเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด สำนักงานเขตฯ จึงได้ออกหนังสือให้ทางร้านแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญ ซึ่งจากการติดตามทางร้านได้แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม โดยติดตั้งวัสดุดูดซับเสียง ปรับลดระดับเสียง และเปลี่ยนทางเข้าออกเป็นด้านหลังของร้าน ซึ่งเดิมอยู่บริเวณตรงข้ามกับบ้านผู้ร้อง นอกจากนั้นยังได้ประสานสำนักอนามัย เพื่อตรวจวัดระดับเสียงรบกวนอีกครั้ง โดยเข้าตรวจวัดระดับเสียงรบกวนเมื่อวันที่ 31 ต.ค. – 1 พ.ย. 2563 เวลา 21.30 – 00.30 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนจากสำนักอนามัย ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านอาหารดังกล่าวควบคุมระดับเสียงจากการเล่นดนตรีสดและผู้มาใช้บริการ รวมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่กวดขันบริเวณดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้สร้างความเดือดร้อนรำคาญและลดปัญหาเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงดังกล่าว

Leave a Reply

%d bloggers like this: