แม็คโคร ลงใต้จัดงาน “วันโชห่วยไทย ชี้ช่องรวย โชห่วยไทย วิถีใหม่” สร้างรายได้ เพิ่มกำไร ช่วยโชห่วย จ.สุราษฎร์ธานี

แม็คโคร ลงใต้จัดงาน “วันโชห่วยไทย ชี้ช่องรวย โชห่วยไทย วิถีใหม่”สร้างรายได้ เพิ่มกำไร ช่วยโชห่วย จ.สุราษฎร์ธานีบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ล่องใต้สู่เมืองร้อยเกาะ จัดงาน “วันโชห่วยไทย ชี้ช่องรวย โชห่วยไทย วิถีใหม่” ณ แม็คโคร สาขาสุราษฎร์ธานี ตอกย้ำการเป็นมิตรแท้โชห่วยไทย พบกับกิจกรรมโปรโมชั่น ลดหนักจัดเต็ม แจกสนั่น ผ่าน Facebook Live ในรูปแบบวิถีใหม่ พร้อมรับชมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ ในการปรับตัวของร้านโชห่วยยุคนิวนอร์มอล ที่ช่วยให้ได้กำไรงาม จากทีมงานแม็คโครมิตรแท้โชห่วย และวิทยากรมืออาชีพนายวีระชัย ตู้วชิรกุล ประธานการจัดงาน ตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ ๑๒ กล่าวว่า ด้วยจุดมุ่งหมายสำคัญของแม็คโคร ตลอด 31 ปี คือการสร้างเครือข่ายร้านค้าปลีกรายย่อยให้มีความแข็งแกร่ง ท่ามกลางการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น พร้อมกับการพัฒนาผู้ประกอบการโชห่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป แม็คโครจึงพัฒนาโมเดล “โชห่วยไทย วิถีใหม่” ผ่านกิจกรรมงาน “วันโชห่วยไทย ชี้ช่องรวย โชห่วยไทย วิถีใหม่” เพื่อให้ความรู้ในด้านการบริหารจัดการร้านโชห่วย การปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค ตลอดจนช่วยส่งเสริมการขายเพื่อสร้างกำไรและรายได้ ด้วยการเดินสายพบปะผู้ประกอบการร้านโชห่วยในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ“การพัฒนาโมเดล “โชห่วยไทย วิถีใหม่” ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ของแม็คโคร ได้แก่ อยู่ให้รอด อยู่ให้รุ่ง อยู่ให้รวย โดยผู้ประกอบการ หรือเจ้าของธุรกิจจะต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด พร้อมกับมีการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและสร้างเครือข่ายลูกค้า เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ การบริการดิลิเวอรี่ และการเพิ่มเติมบริการ e-payment ชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดของธนาคารต่างๆ หรือ ทรู วอลเล็ต เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า และเป็นไปตามความเหมาะสมของทำเลที่ตั้งของร้านค้านั้นๆ ซึ่งหากโชห่วยในประเทศไทยที่มีอยู่กว่า 5 แสนราย สามารถทำได้ โชห่วยเหล่านั้นจะเติบโตอยู่รอดได้อย่างรุ่งและรวยแน่นอน”สำหรับการจัดงาน “วันโชห่วยไทย ชี้ช่องรวย โชห่วยไทย วิถีใหม่” ที่จัดขึ้นในวันที่ 5 – 8 พฤศจิกายน 2563 ณ แม็คโคร สาขาสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำเครื่องมือและทักษะในการสร้างยอดขาย สร้างผลกำไร ให้แก่ผู้ประกอบการร้านโชห่วยตลอดจนผู้ที่สนใจจะเป็นเจ้าของธุรกิจร้านโชห่วย ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การอบรม สัมมนา การแจกคู่มือการจัดการร้านค้าปลีก การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในการทำธุรกิจที่พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนไป สู่การเป็นเจ้าของร้านโชห่วยที่ประสบความสำเร็จด้วยตัวเอง โดยกิจกรรมที่ จ.สุราษฎร์ธานี จะจัดเป็นภูมิภาคสุดท้ายของปีนี้โดยตนหวังว่ากิจกรรมนี้ จะได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการชาว จ.สราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียงเหมือนภูมิภาคอื่นๆ ที่ผ่านมา ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการได้นำไปปรับใช้กับธุรกิจของแต่ละท่านให้มากที่สุด ” นายวีระชัย กล่าวทั้งนี้ กิจกรรมในวันงานจะถูกนำเสนอในรูปแบบการผสมผสานระหว่าง On ground ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในแม็คโครทุกสาขาทั่วประเทศ และ Online Event ที่มีการทำ Live streaming จากสาขาผ่าน เฟซบุ๊ก และ แม็คโครไลน์ออฟฟิเชี่ยล โดยผู้ประกอบการสามารถเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ในราคาโปรโมชั่นพิเศษ รวมถึงจะได้พบกับกิจกรรมที่ได้เตรียมไว้เพื่อช่วยสร้างรายได้และเพิ่มกำไรให้ร้านค้าผ่านแคมเปญต่างๆ อาทิ ตู้เย็นครัวชุมชน สินค้าราคาพิเศษจากแม็คโครจัดให้ และแม็คโครคลิก พร้อมกิจกรรมให้ความรู้จากทีมงานมิตรแท้โชห่วย และวิทยากรมากประสบการณ์ตลอดการจัดงาน ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.siammakro.co.th หรือ โทร. 02-335-5300

Leave a Reply

%d bloggers like this: