“กอ.รมน.จังหวัดประจวบฯ ลงพื้นที่นำถุงยังชีพ”มูลนิธิพระราหู” ช่วยเหลือ ปชช.ที่ยากไร้ พร้อมตรวจสอบที่อยู่อาศัยเพื่อซ่อม แซมให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น!!

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบฯ ลงพื้นที่นำถุงยังชีพ”มูลนิธิพระราหู” ช่วยเหลือ ปชช.ที่ยากไร้ พร้อมตรวจสอบที่อยู่อาศัยเพื่อซ่อม แซมให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น!!เมื่อวันที่ 6 พ.ย.63 เวลา 11.20 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบฯพร้อมด้วย พ.ท.เปลี่ยน จันทร์จีน รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัดประจวบและ เจ้าหน้าที่ อบต.อ่าวน้อย ลงพื้นที่เพื่อมอบบานประตูจาก กอ.รมน. จังหวัดประจวบฯให้ นางสาวสายชล สายทอง อายุ 45 ปี ณ บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 2 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จังหวัดประจวบฯ ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ และพิการทางปัญญามาแต่กำเนิด รับเงินคนพิการ เดือนละ 800 บาท เพื่อเลี้ยงชีพ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ทหารจาก ฉก.จง อางศึกทำการติดตั้งบานประตูและต่อเติมห้องน้ำโดยวัสดุจาก อบต.อ่าวน้อยต่อไปต่อมาเมื่อเวลา 16.20 น.ได้มอบหมายให้ พ.ท.เปลี่ยน จันทร์จีน รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัดประจวบฯพร้อมด้วย นายทวีวัฒน์ วณิชวรากิจ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ผู้แทน พมจ.และ น.ส.นิชาพัฒน์ วราวิวัฒน์ชยากร ผอ.กองสวัสดิการสังคม อบต.ห้วยทราย ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบบ้าน นายเชย สวัสดิ์เดช อายุ 79 ปี ณ บ้านเลขที่ 74/2 หมู่ที่ 7 ต.ห้วยทราย อ.เมือง จังหวัดประจวบฯ ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ เพื่อจะซ่อมให้อยู่อาศัยในสภาพที่ดีขึ้น ในเบื้องต้น กอ.รมน.จังหวัดประจวบฯได้ร่วมมอบถุงยังชีพจาก “มูลนิธิพระราหู โครงการ ใจถึงใจ”โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นขวัญกำลังใจและเวลา16.40 น.พ.ท.เปลี่ยน จันทร์จีน รอง หน. กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัดประจวบฯพร้อมด้วย นายทวีวัฒน์ วณิชวรากิจ นักสังคมสง เคราะห์ปฏิบัติการ ผู้แทน พมจ.และ น.ส.นิชาพัฒน์ วราวิวัฒน์ชยากร ผอ.กองสวัสดิการสังคม อบต. ห้วยทราย ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบบ้าน นางเอื้อน อัตถะ อายุ 73 ปี ณ บ้านเลขที่ 418 หมู่ที่ 8 ต.ห้วยทราย อ.เมือง จังหวัดประจวบคีรี ขันธ์ ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ เพื่อจะซ่อมให้อยู่อาศัยในสภาพที่ดีขึ้น ในเบื้องต้นเพื่อขวัญและกำลังใจ กอ.รมน.จังหวัดประจวบฯได้ร่วมมอบถุงยังชีพให้ ซึ่งได้รับมากจาก “มูลนิธิพระราหู โครงการ ใจถึงใจ” โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป!!#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

Leave a Reply

%d bloggers like this: