พิษณุโลก ขอเชิญร่วมบุญและส่งกำลังใจสนับสนุนอาหาร น้ำดื่ม วัสดุก่อสร้าง หินคลุก หินตัวหนอน ท่านใดมีความประสงค์ ร่วมบุญติดต่อที่ข้อความหรือ comment ใต้โพสต์

ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 คณะธรรมวิทยากรหน่วยอบรมคุณธรรมจริยธรรมกล้าแกร่ง และเยาวชนอาสากลุ่มกล้าทำดีศรีสองแคว ร่วมกับ จิตอาสาบางแก้วเมตตาธรรม พิศณุโลกย์ ได้จัดโครงการ ช่วยสัตว์พิษณุโลกย์สัญจร ครั้งที่ 5 ปีที่ 6 หัวข้อ : สร้างทำโรงเรือนใหม่ให้กับบ้านยายที่นำสุนัขมารับเลี้ยงจำนวนกว่า 50 ตัว ณ บ้านยายวอย พิกัด หลังวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2663
08:00 น. พร้อมกันที่บ้านป้าวอย
ดำเนินกิจการ เคลียพื้นที่ นำเศษไม้ เศษสังกะสีเก่า และตั้งเสา ทำโรงเรือนให้น้องหมา จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 40 รูป/คน หากท่านไหนสนใจอยากมีส่วนร่วมกับกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกล ขอส่งกำลังใจมากับคณะจิตอาสาทุกคน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหน่วยอบรมคุณธรรมจริยธรรมกล้าแกร่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก
จิตอาสาช่วยสัตว์พิษณุโลก
กล้าทำดี ศรีสองแควกล้าแกร่ง
ปล.ภาพกิจกรรมเคลียพื้นที่ในพิษณุโลก ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: