กกต.พิษณุโลก ร่วมกับ อบจ.พิษณุโลก จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ให้ผู้สมัครนายก อบจ.พิษณุโลกและ ส.อบจ.พิษณุโลก

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายสมเกียรติ พูลเสริมสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสมิหรา เหล็กพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก และนางสีไพร โกธรรม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้น ณ ห้องประชุมนครสรลวงสองแฅว อาคารบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ผู้สนับสนุนผู้สมัครและผู้เกี่ยวข้องในครั้งนี้ โดยได้เน้นย้ำเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งใหม่เพื่อทำความเข้าในให้ถูกต้องและที่สำคัญเพื่อต้องการให้ความรู้เกี่ยวกับการหาเสียงในสื่ออิเล็คทรอนิก พร้อมกับเตรียมรับมือการเลือกตั้งในช่วงสถานการณ์โควิดอีกด้วย

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: