ปทุมธานี3Mประเทศไทยร่วมมูลนิธิอาเซียนแจกถุงยังชีพ 5,000 ถุงช่วยผู้ประสบภัยโควิด19

วันที่ 10 พ.ย. 2563 หลังประกาศเปิดตัวโครงการอาเซียนรวมใจเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ล่าสุด 3เอ็ม ประเทศไทยร่วมกับ มูลนิธิอาเซียน ส่งมอบถุงยังชีพกว่า 5,000 ถุง แก่กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงในพื้นที่นนทบุรี – ปทุมธานี ผ่าน 3 สมาคมอาสาสมัคร (กรุงเทพฯ ประเทศไทย) 3เอ็ม ประเทศไทย เอ็ม ร่วมกับ องค์กรยูไนเต็ดเวย์ (United Way Worldwide) มูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) เดินหน้าโครงการอาเซียนรวมใจในประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยจัดมอบถุงยังชีพกว่า 5,000 ถุง แก่กลุ่มคนที่มีความเสี่ยง เช่น ครอบครัวที่มีเด็ก คนพิการ ผู้หญิงที่เป็นหัวหน้าครอบครัว ผู้สูงอายุ กลุ่มแรงงานต่างด้าว สตรีตั้งครรภ์และสตรีให้นมบุตร ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี เพื่อให้เข้าถึงอาหารและสุขอนามัยพื้นฐาน ตลอดจนบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆนางวิยะดา ศรีนาคนันทน์ ประธานบริหาร บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นับว่าเป็นความท้าทายครั้งใหม่ของมวลมนุษยชาติ ทั้งทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ด้วยทาง 3เอ็ม มีพันธกิจที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งในทุนจำนวน USD 20 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่บริษัท 3เอ็ม สำนักงานใหญ่ ได้บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั่วโลก โดย 3เอ็ม ประเทศไทยได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 2.6 ล้านบาท ซึ่งได้นำมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าวให้สามารถฟื้นตัวได้ และสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติอย่างรวดเร็วที่สุด อีกทั้งเรายังสนับสนุนถึงการสร้างการตระหนักรู้และให้ข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองให้พ้นจากเชื้อไวรัสโควิด-19 และการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้ออีกด้วย”นางสาวบุญณพร ไฮดอน ผู้ประสานงานโครงการมูลนิธิอาเซียนในประเทศไทย เปิดเผยว่า “สำหรับการดำเนินงานในระยะแรกนี้ ทางมูลนิธิได้นำเงินสนับสนุนมาจัดเป็นถุงยังชีพซึ่งได้บรรจุสิ่งของจำเป็น อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง ชุดอุปกรณ์เพื่อสุขอนามัย และเครื่องใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน จำนวนกว่า 5,000 ถุง เพื่อส่งมอบให้แก่สมาคมและอาสาสมัครจำนวน 3 สมาคม สมาคมละ 1,700 ถุง ได้แก่ สมาคมสาธารณสุขร่วมใจ จ.ปทุมธานี, สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข จ.ปทุมธานี และสมาคมกู้ชีพบัวเพชร จ.นนทบุรี ซึ่งสมาคมทำงานร่วมกับผู้นำชุมชนของแต่ละพื้นที่ในการคัดเลือกกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงมารับถุงยังชีพ เช่น ครอบครัวที่มีเด็ก คนพิการ ผู้หญิงที่เป็นหัวหน้าครอบครัว ผู้สูงอายุ กลุ่มแรงงานต่างด้าว สตรีตั้งครรภ์และสตรีให้นมบุตร มารับถุงยังชีพในครั้งนี้ ซึ่งเรามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความช่วยเหลือดังกล่าวจะทำให้ผู้ประสบภัยสามารถเข้าถึงอาหารและสุขอนามัยพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง”โครงการอาเซียนรวมใจบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยโควิด-19 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง 3เอ็ม ร่วมกับ องค์กรยูไนเต็ดเวย์ (United Way Worldwide) มูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) และ คอมมูนิตี้ เชส ออฟ โคเรีย (Community Chest of Korea) เป็นผลมาจากการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสามสมัยพิเศษว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ที่ให้ความสำคัญของความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในอาเซียนเพื่อต่อสู้กับการระบาดของโรคชนิดใหม่ที่กระจายเป็นวงกว้างทั่วโลกนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโควิด-19 เป็นต้นมา 3เอ็ม ไม่เคยหยุดในการให้ความช่วยเหลือพันธมิตรชุมชนของเราทั่วโลก และนี่เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทาง 3เอ็ม เข้ามาให้การสนับสนุนโดยยึดแนวทางการดำเนินงานที่จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาชีวิตคนในชุมชนให้ดีขึ้น เพื่อให้สังคมไทยก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

Leave a Reply

%d bloggers like this: