พิษณุโลก การตรวจมาตรฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกวิชาทหาร ตามโครงการ “ศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจมุ่งสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปี 2563”

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.๐๐ นาฬิกา พันเอก อิทธิเชษฐ์ สีห์นำเงินมี ผู้อำนวยการกองยุทธการและการข่าว หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นหัวหน้าคณะกรรมการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกวิชาทหาร โครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี พันโท เดชภพ บุญกระพือ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมกับผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกวิชาทหาร ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 39 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
การดำเนินการรับตรวจโครงการศูนย์ฝึกแข็งขันครั้งนี้ได้จัดนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 450 นาย พร้อมชุดครูฝึกจากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๙ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นักศึกษาวิชาทหาร เข้ารับการตรวจตามหัวข้อที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้กำหนดไว้ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 39 ได้รับการสนับสนุนหน่วยทหารและส่วนราชการในพื้นที่ อาทิเช่น กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 , กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 , กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ ๓ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา , เทศบาลเมืองอรัญญิก
ในการนี้หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 39 ได้จัดนิทรรศการ การแสดงดนตรี การแสดงยุทธวิธีทางทหาร ไว้ดังนี้

  1. การจัดซุ้มแสดงบอร์ดการตรวจมาตรฐาน การปฏิบัติของหน่วยฝึกทั้ง 15 ด้าน
  2. การจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องช่วยฝึกสำหรับฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
  3. การจัดการแสดงป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  4. การแสดงยุทธวิธีทางทหาร โดยแบ่งการฝึกเป็นสถานีดังนี้
  • สถานีบุคคลท่ามือเปล่า
  • สถานียุทธวิธี
  • สถานีประวัติศาสตร์ชาติไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์
    ทั้งนี้หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 39 ยังได้จัดแสดงนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ของนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ แบบ Active learning และยังเป็นเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วย และยังเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอีกด้วย

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: