ศรีสะเกษ อำเภอศรีรัตนะร่วมกับเทศบาลตำบลศรีรัตนะเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม “ตักบาตร ใส่โสร่ง นุ่งซิ่น ตามวิถีท้องถิ่นอีสาน”

อำเภอศรีรัตนะร่วมกับเทศบาลตำบลศรีรัตนะเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม ” ตักบาตร ใส่โสร่ง นุ่งซิ่น ตามวิถีท้องถิ่นอีสาน”
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ที่วัดบ้านสำโรงระวี ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม ” ตักบาตร ใส่โสร่ง นุ่งซิ่น ตามวิถีท้องถิ่นอีสาน” โดยนายภัทรนันท์ บุญมานัด นายอำเภอศรีรัตนะ นายชรินทร์วัชร์ มรรคสันต์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีรัตนะ และนายสุพรรณ ห่อทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ นำข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนในเทศบาลตำบลศรีรัตนะ ร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าไทยตามวิถีท้องถิ่นอีสาน ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูศรีรัตนาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอศรีรัตนะ เจ้าอาวาสวัดเกียรติแก้วสามัคคี และพระครูสุมนรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดสำโรงระวี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นอกจากนี้ อำเภอศรีรัตนะและเทศบาลตำบลศรีรัตนะ ยังได้จัดให้มีการจำหน่ายสินค้า OTOP และจำหน่ายอาหารอาหารพื้นบ้านศรีรัตนะ ให้แก่ผู้มาร่วมทำบุญในครั้งนี้อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เพื่อเปิดโอกาสข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนในเทศบาลตำบลศรีรัตนะ ได้ทำบุญอุทิศกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล้วงลับไปแล้ว เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม ” ตักบาตร ใส่โสร่ง นุ่งซิ่น ตามวิถีท้องถิ่นอีสาน” ให้คงอยู่สืบไป


ข่าว/ภาพ …. บุญทัน ธุศรีวรรณ

Leave a Reply

%d bloggers like this: