คุณหญิงหม่อมราชวงศ์วรปภา จักรพันธ์ มาเป็นประธานงานฌาปนกิจศพ คุณแม่น้ำวุ้น

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 คุณหญิงหม่อมราชวงศ์วรปภา จักรพันธ์ มาเป็นประธานงานฌาปนกิจศพ คุณแม่น้ำวุ้น จำปานิล พร้อมด้วยคุรุมุนีสามีกาวินวรชัย จำปานิล คุณนุชนารถอรุณรัตน์
รองประธานสภาวัฒนธรรมส่งเสริมอาเซียน
เลขานุการวัฒนธรรมอาเซียนพร้อมด้วยคณะข้าราชการทหารตำรวจ และเจ้าภาพนำโดยผู้ใหญ่สุชาติจำปานิลผู้ช่วยสิงห์จำปานิล
ร้อยโทศตวรรษ จำปานิล
ณวัดหนองแขมพัฒนา ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี พระพระครูใบฎีกาเขมมะปัจ เจ้าอาวาส

Leave a Reply

%d bloggers like this: