ศูนย์ฝึกเยาวชนเขต 5 อุบลฯ จัดโครงการตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์พระราชา

13 พ.ย.63) ที่หน่วยวิชาชีพเกษตรกรรม ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 อุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดโครงการ ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์พระราชาและการแสดงนิทรรศการทางวิชาการ ประจำปี 2563 โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้การสอนวิชาชีพเกษตรกรรมเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ด้านการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักและวิถีชีวิตของคนในชุมชน ให้สอดคล้องกับในพื้นที่ โดยน้อมลำดับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการเรียนการสอน
โดยมีกิจกรรรมประกอบด้วย พิธีเรียกขวัญข้าว การลงแขกเกี่ยวข้าว และการแสดงผลงานทางวิชาการ การแสดงดนตรีของเด็กและเยาวชน การร่วมกรอบออกบูธของหน่วยงานเครือข่ายซึ่งโดยโครงการดังกล่าว ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีและปีนี้เป็นปีที่ 4

ทีมข่าวจ.อุบลฯ / ข่าว.

Leave a Reply

%d bloggers like this: