พ่อเมืองศรีสะเกษเปิดบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลกล๊องแญงเทศบาลตำบลศรีรัตนะ ป้องกันโรคใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่บ้านหนองบัว ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานเปิดโครงการบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลกล๊องแญงเทศบาลศรีรัตนะ โดยมีนายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายภัทรนันท์ บุญมานัดนายอำเภอศรีรัตนะ นายชรินทร์วัชร์ มรรคสันต์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีรัตนะ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอทั้ง 22 อำเภอ ข้าราชการ และประชาชนอำเภอศรีรัตนะ เข้าร่วมในพิธีเปิดบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลเทศบาลศรีรัตนะเป็นจำนวนมาก
นายชรินทร์วัชร์ มรรคสันต์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีรัตนะ กล่าวว่า เนื่องจากในเขตเทศบาลตำบลศรีรัตนะ มีปัญหาประชากรเป็นโรคพยาธิใบไม้ในตับ ที่เกิดจากการรับประทานอาหารสุกๆดิบๆ ที่มีตัวพยาธิ ปนอยู่ในอุจจาระและถ่ายลงส้วม จากนั้นรถดูดส้วมสิ่งปฏิกูลนำอุจจาระไปทิ้งที่สาธารณะเช่น ป่าร้าง สวน ไร่ นาและปลา หอย กินเข้าไป และคนนำสัตว์พวกนี้มารับประทานอาหารโดยไม่ผ่านการปรุงสุก ทำให้คนเกิดโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งจากสถิติการสำรวจของกระทรวงสาธารณสุข พบว่ามะเร็งท่อน้ำดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้ป่วยปีละ 14,000 คน เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆของมะเร็งทุกชนิดในประเทศไทย ดังนั้นเทศบาลตำบลศรีรัตนะ เห็นความสำคัญของปัญหาจึงไม่เกิดการก่อสร้าง บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลเทศบาลขึ้น เป็นแห่งที่ 3 ของจังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 492,400 บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการกำจัดและบำบัดสิ่งปฏิกูลกล๊องแญงในเขตเทศบาลตำบลศรีรัตนะ เพื่อป้องกันโรคใบไม้ตับให้แก่ประชาชนอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษต่อไป


ข่าว/ภาพ บุญทัน ธุศรีวรรณ

Leave a Reply

%d bloggers like this: