จ.ชัยภูมิ!!!จัดกิจกรรมประกาศศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำจังหวัด

จ.ชัยภูมิ!!!จัดกิจกรรมประกาศศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำจังหวัด
เมื่อ 13 พ.ย.เวลาประมาณ 1330 น.ชมรมลูกพ่อแลรักษ์พิทักษ์พุทธ (ชพรพ.)นำโดยนางคนึง ศรีวชิรทานต์ ประธาน ชพรพ. ได้จัดกิจกรรมประกาศตนเป็นพุทธมามกะ และประกาศศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำจังหวัดชัยภูมิ ที่แดนพุทธภูมิ มูลนิธิอัมรินทรา(พระใหญ่ชัยภูมิเดิม) ถ.ชัยภูมิ-ตาดโตน ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โดยมีนายประสงค์ พรโสภิณ ข้าราชการบำนาญ อดีต ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานในพิธี มีผู้มาร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน
โดยมีมล.กานตพงศ์ วรวุฒิ ประธานองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ (อปพส.)นายอัยย์ เพชรทอง เลขา อปพส.นายพงษ์พันธ์ จันทร์เล็ก ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
มีพิธีกรรมทางศาสนา และรำบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแลและพิธีประกาศตนเป็นพุทธมามกะ และประกาศศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำจังหวัดชัยภูมิ
เวลา 15.00น. นายอัยย์ เพชรทอง เลขา อปพส. กล่าว กลุ่ม อปพส.เดินสายทั่วประเทศเพื่อให้ความรู้ถึงภัยของศาสนาอิสลามที่พยายามจะเข้ายึดประเทศไทย โจมตี พรบ.อิสลาม ทั้ง 3 ฉบับที่พยายามควบคุมประเทศไทย จังหวัดชัยภูมิมีชาวมุสลิมมากเป็นอันดับ 8 ซึ่งมีเป้าหมายจะยึดจังหวัดชัยภูมิให้ให้เป็นดินแดนมุสลิม โจมตีมุสลิมพยายามทำลายชาวพุทธ ทำลายสถาบันฯ บ้านเมืองพังทุกวันนี้เพราะมีผู้นำเป็นมุสลิมและ มล.กานตพงศ์ วรวุฒิ ประธาน อปพส. กล่าวถึง พรบ.อิสลาม 3 ฉบับ ที่พยายามควบคุมประเทศไทย และเอาเปรียบประเทศไทย ดังนี้
1.พระราชบัญญัติส่งเสริมกกิจการฮัจย์ พ.ศ.2524
2.พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540
3.พระราชบัญญัติส่งเสริมกกิจการฮัจย์ พ.ศ.2559 และกำลังจะออก พรบ.อีก 2 ฉบับ คือ
– ฉบับที่4.พรบ.ฮาลาล ที่ไม่ต้องเสียภาษีให้ประเทศไทย
ฉบับที่5.มีข้อกฏหมายข้อหนึ่งเขียนว่า ข้อกฏหมายใดที่ขัดต่อคัมภีร์อัลกุรอานจะบังคับใช้ไม่ได้
และนายพงษ์พันธ์ จันทร์เล็ก ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวถึงความรุนแรงใน 3 จชต. เกิดจากกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรง มุสลิมเป็นพวกเห็นแก่ตัว ปัจจุบันความรุนแรงลดลง แต่มุสลิมหันมาเล่นการเมืองแทน ดังนั้นให้ชาวชัยภูมิต้องรวมกันให้เหนียวแน่นก่อตั้งเครือข่ายชาวพุทธให้มีพลังต่อรองกับรัฐบาล ผลักดันให้มีการยกเลิก พรบ.อิสลาม
ในเวลาประมาณ 15.45 น. นายอัยย์ ฯ นำกล่าวแผ่นดินชัยภูมิ เป็นแผ่นดินของชาวพุทธ มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำจังหวัด ไม่ต้อนรับมุสลิมต่างด้าวหลังจากนั้นชาวบ้านจึงได้แยกย้ายกันเดินทางกลับคำหอม ชุมชน 02 ผู้สื่อข่าว จ.ชัยภูมิ

Leave a Reply

%d bloggers like this: