ภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมใจร่วมพิธีเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563

ภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมใจร่วมพิธีเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ที่อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำเหล่าข้าราชการทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และตัวแทนเกษตรกร วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกายในการทรงงานคิดค้น วิจัย หาวิธีการทำฝนหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกร และประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนน้ำของประเทศจนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวง ซึ่งประสบความสำเร็จตามพระราชประสงค์ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของประชาชนในระยะต่อมาจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิต บำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในโอกาสนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของฝนหลวงหลักการและวิธีการทำฝนหลวง พร้อมพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรให้ข้าราชการ นักเรียนนักศึกษาและประชาชนได้เรียนรู้ด้วย.หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน
# คุณสุพัตรา เลี่ยมรัตน์
# คุณสุทธิชาติ รัชชะ
# คุณวิทยา แซ่หม่ง
# สถานีวิทยุกระจายเสียง แฮปปี้เวฟ เรดิโอ
FM 90.25 MHz. , FM 93.75 MHz. ,
FM 94.50 MHz. สุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: