ปทุมธานีนักเลขานุการสาวไถ่ชีวิตควายเผือกเชื่อได้โชคใหญ่

ปทุมธานีนักเลขานุการสาวไถ่ชีวิตควายเผือกเชื่อได้โชคใหญ่
วันนี้ 15 พฤจิกายน 2563 นส.อณัญญา อินพุ่ม เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการทหาร พร้อมด้วยนส.ระพีพรรณ มณีโชติ เดินทางมาที่โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองปทุมธานี ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี พบเห็นลูกควายเผือกปะปนอยู่กับควายทั่วไป ซึ่งตามความเชื่อโบราณการเลี้ยงควายเผือกจะป้องกันสิ่งไม่ดี และนำความอุดมสมบูรณ์ ความร่ำรวยมั่งคั่งมาให้แก่เจ้าของ จึงได้ขอไถ่ชีวิตควายเผือกตัวดังกล่าวไว้จากบริษัท พ.บางกอกฟาร์ม จำกัด ราคาเต็ม 30,000 บาท แต่เจ้าของลดให้เหลือเพียง 28,000 บาท โดยได้ทำพิธีทางศาสนาเพื่อการไถ่ชีวิตเจ้าควายเผิอก และยังได้สอบถามว่าถ้าไม่ประสงค์จะรับควายกลับ ควายที่ถูกไถ่ชีวิตทั่วไปจะถูกส่งให้ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริเพื่อคัดเลือกชาวนาใหการเลี้ยงดูควายที่ถูกไถ่ชีวิตต่อไป
โดยผู้มีจิตศัรธาและเมตตาสัตว์ และประสงค์จะไถ่ชีวิตโค- กระบือ สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท พ.บางกอกฟาร์ม จำกัด โทร 02- 978-0725-9 , 02-581-6168 , 02-581-6367-8

Leave a Reply

%d bloggers like this: