งานแข่งกีฬา อปพร. 7 เขต ณ สนามกีฬา รร.บางมด วิทยา ” สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ ” พระราม 2 ซอย 28

งานแข่งกีฬา อปพร. 7 เขต ณ สนามกีฬา รร.บางมด วิทยา ” สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ ” พระราม 2 ซอย 28วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 10.30 น. งานแข่งกีฬากระชับความสัมพันธ์ ระหว่างอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ของแต่ละเขต ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร แล้วได้กำหนดจัดงานนี้ขึ้นมาเป็นประจำทุกปี โดยหมุนเวียนกันเพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน และปีนี้ อปพร. เขตจอมทองได้จัดขึ้นมา โดยมีเป้าหมายเน้นย้ำถึงความรักและ สามัคคีภายในองค์กร รู้แพ้ รู้ชนะ แล้วมีน้ำใจเป็นนักกีฬา การจัดการแข่งขันในวันนี้ได้จัดขึ้นที่โรงเรียน บางมดวิทยา ” สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ ” ตั้งอยู่ภายในซอยพระราม 2 แยก 28 ทั้งนี้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท และยังมีการจัดแจกถ้วยรางวัล ให้แก่ผู้ชนะในเกมส์การแข่งขันนั้นๆ ภายในงานจะมีซุ้มอาหาร และ น้ำดื่มบริการฟรีตลอดงาน บรรยากาศตลอดทั้งวันภายในงานการแข่งขันกีฬาในวันนี้ส่งผลให้มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะสร้างความสนุกให้กับสมาชิก อปพร. ทุกๆคน แล้วเปี่ยมล้นไปด้วยมิตรภาพอย่างเป็นกันเองอีกด้วยนาง สุมล แสงรัตน์ไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เขต จอมทอง กล่าวรายงานแก่ ผู้อำนวยการเขต จอมทองว่า ” ในนามคณะทำงานจัดการแข่งขันกีฬา อปพร. สัมพันธ์ ( จอมทองเกมส์ ) ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้ใหเกียรติมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา อปพร. สัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันนี้ การแข่งขัน อปพร. สัมพันธ์ จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2560 โดยศูนย์ อปพร. เขตราษฎร์บูรณะ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน และ มี ศูนย์ อปพร. เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนั้นทั้งหมด 4 เขต แล้วได้จัดให้มีการแข่งขันสืบเนื่องกันต่อมาเป็นประจำทุกปี โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยศูนย์ อปพร. เขตจอมทอง เป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน และมีศูนย์ อปพร.เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 7 เขต ได้แก่ ศูนย์ อปพร. เขต คลองสาน , เขต จอมทอง , เขต ทุ่งครุ , เขต ธนบุรี , เขต พระนคร , เขต บางกอกใหญ่ และ เขต ราษฎร์บูรณะ ในการจัดการแข่งขันมีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสายใยความรัก ความสามัคคี และ สร้างมิตรภาพที่ดีต่อกัน ให้เกิดขึ้นในหมู่สมาชิก อปพร. อันจะนำไปสู่การบูรณาการความร่วมมือกัน ในการปฏิบัติหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย และ ช่วยเหลือประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตแลทรัพย์สิน โดยการแข่งขันกีฬาประกอบไปด้วย การแข่งขันกีฬากู้ชีพกู้ภัย , กีฬาพื้นบ้าน , การประกวดกองเชียร์ , ฟุตซอล , เซปักตะกร้อ โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมดวิทยา ” สีสุกหวาดจวนอุปถัมป์ ” ที่กรุณาอนุญาตให้ใช้สถานที่ในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ “ส่วนทางด้าน นางสาว ศุภร คุ้มวงค์ ผู้อำนวยการเขต จอมทอง กล่าวเปิดงานว่า ” ดิฉันรู้สึกยินดี และ เป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา อปพร.สัมพัธ์ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันนี้ จากการรายงานและรูปแบบการจัดกิจกรรม ครั้งนี้ ทำให้ดิฉันมีความภาคภูมิใจ และ ปลื้มปิติ ที่ศูนย์ อปพร. ทั้ง 7 เขต และ สมาชิก อปพร.ได้รวมพลังกันจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และ ยิ่งใหญ่ ดังที่ปรากฎในวันนี้ เพราะการจัดการแข่งขันกีฬา เป็นแนวทางหนึ่งที่สำคัญยิ่ง ที่จะช่วยส่งเสริมความรู้รัก ความสามัคคี และ เสริมสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกัน แต่อย่างไรก็ตามการแข่งขันกีฬาจะประสบความสำเร็จ และเป็นที่ประทับใจได้นั้น ทุกคนจะต้องทำหน้าที่ของตนอย่างตั้งใจ นักกีฬาจะต้องเล่นกีฬาด้วยสปิริตของนักกีฬาภายใต้กฎกติกา และ ความมีน้ำใจ กรรมการจะต้องทำหน้าที่อย่างสุจริต ยุติธรรม ส่วนกองเชียร์ก็ต้องทำหน้าที่ของตนอย่างสร้างสรรค์ ” แล้วได้กล่าวทิ้งท้ายว่า ” ดิฉันขอถือโอกาสนี้ ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ โดยเฉพาะผู้อำนวยการโรงเรียนบางมดวิทยา ” สีสุกหวาดจวน อุปถัมภ์ ” ที่กรุณาให้ใช้สถานที่ในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ” เมื่อประธานในพิธีกล่าวเสร็จแล้วจึงทำการเปิดงานการแข่งขันกีฬา อปพร. สัมพันธ์ ครั้งที่ 4 อย่างเป็นทางการทีมข่าวฝั่งธน

Leave a Reply

%d bloggers like this: