โคกสำโรง ลพบุรี เปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยการนำของ
นายเชาว์ งามรัตนกาญจน์ นายกเทศมนตรตำบลโคกสำโรง ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาตามหลักขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลโคกสำโรง ร่วมโครงการฯณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม จัดโครงการนี้ เพื่อให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนเครือข่ายและให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข ยั่งยืนตลอดไป

สนอง แท่นสูงเนิน
ผู้สื่อข่าว ลพบุรี รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: