อบจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมประกวดส้มตำลีลา ของชมรมผู้สูงอายุศรีสุคต

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดส้มตำลีลาของชมรมผู้สูงอายุศรีสุคต ณ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดโดยกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายอำนวย ตาวงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม พร้อมด้วย นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและคณะร่วมกิจกรรม ทั้งนี้กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุตามโครงการ “จัดบริการทางสังคมแก่ผู้สูงอายุในศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งจัดกิจกรรมสัปดาห์ละ 2 วัน คือ ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 08.30-14.00 น. โดยมีแผนการดำเนินกิจกรรมพิเศษของผู้สูงอายุตามความถนัดและความสนใจของผู้สูงอายุเป็นประจำทุกเดือน สำหรับในเดือนพฤศจิกายน 2563 มีกิจกรรมพิเศษ คือ การประกวดส้มตำลีลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้แสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้สังคมยอมรับบทบาทของผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น โดยมีทีมเข้าร่วมประกวดครั้งนี้จำนวน 4 ทีม ส่วนผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมตำไทยโซน 2 คว้ารางวัลชนะเลิศ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมตำแซ๊บลืมผัว รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมบานชื่น และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ทีมแซ๊บยกครก ซึ่งบรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: