นายสุรเทพ กิจกล้า เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมหารือการบริหารจัดการฝนหลวงภาคตะวันออก พร้อมเยี่ยมชมสต๊อกสารเคมีสำหรับการจัดทำฝนหลวง

นายสุรเทพ กิจกล้า เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมหารือการบริหารจัดการฝนหลวงภาคตะวันออก พร้อมเยี่ยมชมสต๊อกสารเคมีสำหรับการจัดทำฝนหลวง

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง นายสุรเทพ กิจกล้า เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมหารือการบริหารจัดการฝนหลวงภาคตะวันออก พร้อมเยี่ยมชมสต๊อกสารเคมีสำหรับการจัดทำฝนหลวง
เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ร่วมศึกษาดูงาน การตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร QR Trace รายคุณนวลนภา เจริญรวย และเยี่ยมชมการปลูกทุเรียนภายในสวน

ที่มา LINE ห้องข่าว PR network

Leave a Reply

%d bloggers like this: