“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ!!

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 0800 พันเอก สมบูรณ์ ณ หนองคาย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น(ฝ่ายทหาร) พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ, พลตำรวจตรี พุฒิพงศ์ มุสิกูล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น, พันเอก จิระศักดิ์ ขำประถม ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงภายในภาค 2 และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ท่าอากาศยานขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในโอกาสเดินทางมาติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว. ขอนแก่น!!

Leave a Reply

%d bloggers like this: