อบจพิษณุโลก นำเครื่องจักรกลปรับเกรดซ่อมถนน 3 เส้นทาง บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำรถปรับเกรดและรถบดอัดเข้าดำเนินการซ่อมปรับเกรดผิวถนนจำนวน 3 เส้นทาง ในเขตพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษรุโลก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ประกอบด้วย ถนนสายห้วยเดื่อ หมู่ที่ 12 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ถนนสายไผ่ใหญ่-ตอเรือ หมู่ที่ 10 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และถนนสายบัวสวรรค์-ตอเรือ หมู่ที่ 13 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ภายหลังได้รับการร้องขอจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เพื่อให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเข้าดำเนินการซ่อมปรับเกรดถนนดังกล่าวเนื่องจากไม่มีเครื่องจักรกล ซึ่งพบว่าถนนดังกล่าวเกิดชำรุดเสียหายเนื่องจากถูกกระแสน้ำกัดเซาะในช่วงฤดูฝน รวมทั้งยังมีต้นไม้และวัชพืชขึ้นกีดขวางเส้นทางการสัญจรทำให้ประชาชนที่สัญจรผ่านทางดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยให้ประชาชนได้สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นต่อไป

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: