อบจ.พิษณุโลก ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอชาติตระการ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยการนำของ นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านท่าสะแก ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมถึงรับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางไปติดต่อราชการ ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน และในโอกาสเดียวกันนี้ยังได้ร่วมออกบูทห้องสมุดเคลื่อนที่, บูทให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย, ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย, นำเสื้อผ้ามือสองไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชน รวมทั้งแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 โดยได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: