กทม.เตรียมขยายเส้นทางเดินเรือให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ

กทม.เตรียมขยายเส้นทางเดินเรือให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ
นายประพาส เหลืองศิรินภา รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวกรณีในสื่อสังคมออนไลน์ชื่นชมโครงการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม และขอให้ขยายเส้นทางเดินเรือให้ครอบคลุมคลองต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า กรุงเทพมหานครมีแผนการพัฒนาและขยายการให้บริการเส้นทางเดินเรือในคลองต่าง ๆ เช่น คลองเปรมประชากร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่ที่จะให้บริการตามแผนแม่บทที่จะสามารถเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งสาธารณะระบบราง เช่น รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง ช่วงบริเวณสถานีเตาปูน ส่วนการให้บริการเดินเรือในคลองต่าง ๆ เช่น คลองรอบกรุงฝั่งเหนือ และคลองอื่น ๆ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการ ทั้งนี้ ในการเปิดให้บริการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษมในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 จะมีเรือที่ใช้พลังงานไฟฟ้า (EV) 30 ที่นั่ง จำนวน 8 ลำ ติดตั้งระบบ GPS มีระบบกล้อง CCTV ไฟฟ้าส่องสว่างในโถงเรือและทางเดินในเรือ ส่วนบริเวณท่าเรือหัวลำโพง จะมีหลังคาที่ใช้โซลาเซลล์กันแดดกันฝนและให้แสงสว่าง เพื่อความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ขณะเดียวกันได้จัดให้มีศูนย์ควบคุมและบริหารจัดการเดินเรือ โดยมีพนักงาน ประกอบด้วย นายท้ายกะลาสี และนายท่า ที่ผ่านการอบรมร่วมกับกรมเจ้าท่า อีกทั้งยังปรับเวลาการให้บริการเดินเรือ จากเดิม 14 เที่ยว เป็น 39 เที่ยว เพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารในชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้า-เย็น ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมการเดินทางและร่วมอนุรักษ์แหล่งน้ำ นอกจากนั้นยังได้ประสานกรมเจ้าท่า เพื่อร่วมดูแลความปลอดภัยบริเวณท่าเรือ และกรมธนารักษ์ เพื่อพัฒนาการเดินทางทางน้ำในคลองแสนแสบให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น และช่วยลดผลกระทบของประชาชนที่พักอาศัยบริเวณริมคลอง รวมถึงลดปัญหาเสียงรบกวนและมลพิษทางอากาศอีกด้วย

Leave a Reply

%d bloggers like this: