“ปกป้องลูกหลานจากภัยการเมือง ร่วมสร้างการเมืองใหม่ ถึง”พี่น้องเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นและภาคประชาสังคม”

“ปกป้องลูกหลานจากภัยการเมือง
ร่วมสร้างการเมืองใหม่ ถึง”พี่น้องเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นและภาคประชาสังคม”ในยุคโควิค19 ธุุรกิจปิดกิจการมากมาย คนตกงานมากล้น ปัญหาครอบครัวแตกสลาย พ่อแม่ทำมาหากินลำบากมากขึ้น ลูกหลานของพวกเราเริ่มหมดศรัทธากับรัฐบาล กับการเสพข่าวลวง ข่าวหลอก ที่นักการบางบางคนกุข่าวขึ้น เพื่อโค่นล้มรัฐบาลให้ได้วัยรุ่นในปัจจุบัน บางกลุ่มมีความมั่นในในตัวเองสูงมาก พลังเยอะ อยากรู้อยากลองทุกอย่าง ยิ่งในยุคสังคมโซเชี่ยล สังคมก้มหน้า การรับรู้ข่าวสาร เร็วและแรงมาก ได้อย่างอิสระ ข่าวจริงข่าวปลอมมั่วกันไปหมด โดยยังไม่มีหน่วยงานใดมาควบคุมดูแลแทนพ่อแม่ได้การเสพข่าวการเมืองต้องใช้ความคิดเป็นกลาง มีหลักการวิเคราะห์ข่าวให้ถูกต้อง ซึ่งถ้าใช้อารมณ์การตัดสินนั้น จึงทำให้เห็นเยาวชนบางกลุ่ม ที่ออกมาชุมชนนั้น มีความคลุ้มคลั่ง และออกมาอาละวาดทางการเมือง หมื่นกว่าคนเยาวชนที่ออกมาด้วความคลุ้มคลั่งและด่าทอ สถาบันหลักของชาติอย่างหยาบคาย อาจจะโดนอาญาแผ่นดิน หรือข้อหากบฎ ล้มล้างการปกครอง พวกเราจึงต้องช่วยกันดูแลลูกหลานของเรา อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับการชุมนุมการตื่นตัวทางการเมืองของเยาวชนเป็นสิ่งที่ดี เราต้องช่วยกันประคับประครองพวกเขา เมื่อมีประสบการณ์ชีวิตและเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ก็จะเป็นกำลังหลักสำคัญของประเทศต่อไป

นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป

Leave a Reply

%d bloggers like this: