“เราไม่เหนื่อยเลย เรามีความสุข ที่ได้พบปะ ประชาชน”

“เราไม่เหนื่อยเลย เรามีความสุข ที่ได้พบปะ ประชาชน”

นายทหาร ที่เป็นข้าราชบริพารในพระองค์ ท่านหนึ่ง เล่าให้ฟัง ถึงพระราชกระแสรับสั่งของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงพบปะประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จ ทั้งที่ หน้าพระบรมมหาราชวัง ที่อุดรธานี และอีกหลายพระราชกรณียกิจ …แม้จะทรงใช้เวลายาวนาน ท่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าว ก็ตาม

แม้พระเสโท จะไหลมากแค่ไหน แต่ก็จะทรงพระดำเนิน พบปะประชาชน ที่มารอรับเสด็จให้ครบหมด

เราจึงได้เห็นภาพ เหล่านี้ …..สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงซับพระเสโท ให้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในขณะที่ทรงพระดำเนินเยี่ยมพสกนิกรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ
อย่างใกล้ชิด

หลังทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 7 และที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐม

:พระลาน, มติชน,ผู้จัดการ
#Wassana Nanuam

Leave a Reply

%d bloggers like this: