พิษณุโลก รมว.พม.เปิดค่ายเยาวชนสร้างสุข สร้างคุณค่าในตนเอง

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น วัดบ้านแถว ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดในค่ายเส้นทางสู่สุดยอดแกนนำอาสาสมัครสร้างสุข จัดขึ้นโดยชมรมอาสาสมัครสร้างสุข จัดค่ายเส้นทางสู่สุดยอดแกนนำอาสาสมัครสร้างสุข ระหว่าง วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2563 วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าในตนเอง มีทักษะการใช้ชีวิต และรู้เท่าทันปัญหา รวมถึงสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันความสุข มีจิตเป็นผู้ให้ และรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มเป้าหมาย เปิดรับเยาวชนที่สนใจจากทั่วทั้งประเทศ จำนวน 39 คน กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมนันทนาการสร้างสุข กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เรียนรู้ค้นหาตนเองผ่านกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา-ศิลปะบำบัด กิจกรรมหลอมรวมอาสาสมัครสร้างสุข เสริมพลังกายใจจากใจพี่สู่ใจน้อง และร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนงานอาสาสมัครสร้างสุข
โดยค่ายนี้ได้รับการสนับสนุนจาก วัดบ้านแถว สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนาย์จังหวัดพิษณุโลก สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก ธนาคารเวลาโรงพยาบาลพุทธชินราช สมาคมสร้างสุขภาคเหนือตอนล่าง ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: