เพชรบูรณ์ นักท่องเที่ยวแห่ชมทุ่งทานตะวันบาน

วันที่ 21 พ.ย.2563 ของดีบ้านฉันบึงสามพันเพชรบูรณ์ เขาพลวงบ้านป่ายาง ม.8 ต.สระแก้ว อ.บึงสามพัน
เจ้าบ้านที่ดี
นักท่องเที่ยวแห่ชมทุ่งทานตะวันบานผอ.รพสต.เขาพลวง ต.สระแก้ว รายงานข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ จุดบริการประชาชนทุ่งทานตะวันบาน ภูจุกซึ่งให้บริการนักท่องเที่ยว และบริการจุดคัดกรองโควิด-19 โดยความร่วมมือ ของ อบต.สระแก้ว ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายสาธารณสุข รพ.สต.เขาพลวง และ รร.บ้านเขาพลวงโดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาอย่างต่อเนื่องช่วงครึ่งวันเช้าประมาณ ประมาณ 300 คน และยังมีนักท่องเที่ยว ทยอยกันขึ้นมาเที่ยวชมความงดงามของทุ่งดอกทานตะวันกันอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ทางขุมชนได้นำผลผลิต และผลิตภัณฑ์ในชุมชนมาจำหน่ายให้แก่ นักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมให้ชุมชนในห้วงฤดูการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งเพชรบูรณ์ พอเพียง#ดินแดนแห่งความสุข ของคนอยู่ และผู้มาเยือน##ชุมชนยังสามารถบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างไม่มีปัญหาอุปสรรค

Leave a Reply

%d bloggers like this: