ศาสนิกชนชาวซิกข์ นามธารีในประเทศไทยได้ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติครบรอบ 100 ปี ขององค์พระศาสดา ศิริ สัตคุรุ ยัคยีต ซิงห์ ยี

ศาสนิกชนชาวซิกข์ นามธารีในประเทศไทยได้ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติครบรอบ 100 ปี ขององค์พระศาสดา ศิริ สัตคุรุ ยัคยีต ซิงห์ ยีวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ในนามขององค์พระศาสดา ศิริ สัตคุรุ ยัคยีต ซิงห์ ยี เหล่าศาสนิกชนจึงได้รวมตัวกันเพื่อบริจาคถุงยังชีพให้เเก่พี่น้องชุมชนใต้สะพานประชาอุทิศ 76 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผ่านพ้นปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจนี้ไปด้วยกัน
ขออานุภาพและบารมีขององค์พระศาสดา ศิริ สัตคุรุ ยัคยีต ซิงห์ ยี ทรงประทานพรให้ทุกท่านตลอดไปด้วยพระพรและพระเมตตาจากองค์พระศาสดา ศิริ สัตคุรุ ยัคยีต ซิงห์ ยี เหล่าศาสนิกชนชาวซิกข์นามธารี ขอร่วมเฉลิมฉลองปีมหามงคล ครบรอบ 100 ปี วันประสูติกาลขององค์พระศาสดา ศิริ สัตคุรุ ยัคยีต ซิงห์ ยี ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 พระองค์ทรงเป็นพระศาสดาของศาสนาซิกข์ นามธารี ทั่วโลก ซึ่งได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ของพระองค์ด้วยความทุ่มเทอย่างเต็มที่ พระองค์ทรงเดินทางไปทั่วทุกทวีป หลากหลายประเทศทั่วโลก เพื่อเผยแผ่พระธรรมคำสอน และความสำคัญของการสวดพระนามของพระผู้เป็นเจ้า และบทสวดจากพระคัมภีร์ เพื่อให้ศาสนิกชนได้รับรู้ถึงรสพระธรรม พระองค์ทรงดำเนินรอยตามคำสั่งสอนขององค์พระศาสดา ศิริ คุรุ นานัก เทพ ยี เพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ พระองค์ไม่เพียงเผยแผ่ศาสนา และประทานคำสอนเท่านั้น หากแต่พระองค์ทรงปฏิบัติตนและดำเนินชีวิตตามคำสอนเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ศาสนิกชนด้วย ทรงเป็นตัวอย่างที่มีชีวิตของการดำรงอยู่ด้วยการอุทิศตน การช่วยเหลือ และมอบความรักให้กับผู้คน พระองค์ทรงเผชิญปัญหาในการดำรงชีวิตเยี่ยงคนธรรมดาทั่วไป ทรงงานหนัก ทรงยอมรับความรู้ และนวัตกรรมใหม่ๆ ในขณะเดียวกันพระองค์ยังทรงยึดมั่นในการส่งเสริมภราดรภาพระหว่างมนุษย์ พระองค์ทรงมอบความรักให้กับเด็กๆ ประหนึ่งพ่อแม่ให้ความรักแก่ลูก ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนและทรงสนับสนุนในด้านการศึกษาและการกีฬา พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา ปฏิบัติต่อคนจนและผู้สูงอายุด้วยความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งทำให้พวกเขาไม่เคยรู้สึกถูกทอดทิ้ง พระทัยของพระองค์เปี่ยมล้นไปด้วยความรักสำหรับทุกคน ไม่แบ่งแยกชนชั้น สีผิว ศาสนา ซึ่งความรักที่พระองค์มอบให้นั้นไม่เพียงแต่มีให้กับมนุษย์เท่านั้น หากแต่ยังกระจายไปถึงสรรพสัตว์ ต้นไม้ และพรรณพืช พระองค์ทรงเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นแรงบรรดาลใจให้กับสาวกหลายล้านคนจากทั่วทุกมุมโลกในการอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น และทรงสั่งสอนให้เหล่าศาสนิกชนของพระองค์มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบกับปัญหา ไม่ว่าจะทางทรัพย์สิน หรือ อุปโภค บริโภค ใดๆ ก็ตาม
ขออานุภาพแห่งองค์พระศาสดา ศิริ สัตคุรุ ยัคยีต ซิงห์ ยี ทรงประทานพรและพระเมตตาให้กับสรรพชีวิตตลอดไปผอ.สำนักงานเขตทุ่งครุ นายธนาชิต ชูติกาญจน์ กล่าวถึงงานในวันนี้ว่า “งานในวันนี้เป็นงานครบรอบ 100 ปี ประสูติกาลองค์พระศาสดาของศาสนาซิกข์นามธารี ร่วมกับมูลนิธิกิรันแคร์ได้จัดกิจกรรมอย่างนี้เป็นประจำเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชน ที่เขตทุ่งครุ และบริเวณใกล้เคียง ก็ฝากขอบคุณไปทางชมรมชาวซิกข์ และมูลนิธิกิรันแคร์ ที่คอยช่วยเหลือ ชาวชุมชนมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้าน หรือ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ชาวชุมชนใต้สะพาน ประชาอุทิศ 76 มาตลอดครับ ขอบคุณครับ”นาย ราม คุรุวานิท ตัวแทนของศาสนิกชนที่ไปร่วมงาน กล่าวว่า
“งานในวันนี้ พวกเราชาวซิกข์นามธารีก็ได้ร่วมกันจัดในวาระครบรอบ 100 ปี ขององค์พระศาสดา
ด้วยพระบารมีจากท่านวันนี้เราได้ร่วมบุญกันมาบริจาค ของใช้อุปโภคและบริโภค เช่น อาหารแห้ง เสื่อ มุ้งเพื่อผู้ขาดแคลน 300 ครอบครัว
โดยหลักคำสอนขององค์พระศาสดา เมื่อเราได้เงินมาเราก็จัดแบ่งปันส่วนหนึ่งคืนสู่สังคม ให้แก่ผู้ที่ด้อยโอกาสและมีความจำเป็นเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต
ขอให้องค์พระศาสดาปกป้อง และทรงประทานพรให้พวกเราต่อไป”นายเจริญ จันทอง อายุ 60 ปี เป็นประชาชนที่มารับของบริจาค อาชีพ ขับรถ จยย.รับจ้าง ภายในชุมชน บอกว่า “ตนรู้สึกดีใจที่มีผู้ใจบุญมามอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เสื่อ มุ้ง ข้าวสารอาหารแห้ง เป็นของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ก็ดีมาก ฝากขอบคุณไปถึงผู้นำสิ่งของมาให้ ที่ยังนึกถึงคนที่เดือดร้อนในชุมชนนี้ตลอด”ทีมข่าวฝั่งธน

Leave a Reply

%d bloggers like this: