สระแก้ว ผบก.ภ.จว.สระแก้ว พร้อมด้วยรอง ผอ.กอ.รมน.จว.สระแก้ว พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว ป้องกันจังหวัดสระแก้ว นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ ผู้แทนกองกำลังบูรพา และ มทบ.19 ผกก.สภ.คลองลึกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการกำลังใช้มาตรการป้องกันปราบปรามสินค้าผิดกฎหมาย และสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ต.สุรจิต ชิงนวรรณ์ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว พร้อมด้วยรอง ผอ.กอ.รมน.จว.สระแก้ว พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว ป้องกันจังหวัดสระแก้ว นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ ผู้แทนกองกำลังบูรพา และ มทบ.19 ผกก.สภ.คลองลึก ร่วมกันแถลงข่าวมาตรการป้องกันปราบปรามจับกุมและสกัดกั้นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเขตจังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุม กอ.รมน.จว.สระแก้ว
ภูธรจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการกำลัง ใช้มาตรการป้องกันปราบปรามสินค้าผิดกฎหมาย และสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยใช้กำลังเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจ ฝ่ายปกครอง และศุลากร ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ ปราบปรามจับกุมอย่างจริง ซึ่งมีผลปฏิบัติการดังนี้
1.การป้องกันและแก้ไขปัญหาสินค้าละเมิกทรัพย์สินทางปัญญา ที่ลักลอบผ่านแดนเข้ามาใราชอาณาจักรไทยด้าน จ.สระแก้ว ทุกหน่วยงานได้บูรณาการกำลังทั้ง ภ.จว.สระแก้ว มณฑลทหารบกที่ 19 กองกำลังบูรพา ฝ่ายปกครอง ศุลากากร และตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และให้กลุ่มผู้ประกอบการเข้ารับฟังการชี้แจงให้ทราบถึงผลเสียและบทลงโทษของกฎหมาย
ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันจัดตั้งจุดสกัด ป้องกันการลักลอบขนสินค้าละเมิดลิขสิทธทางปัญญา ผ่านเข้ามาในราชอาณาจักร โดยเฉพาะในเขต สภ.คลองลึก สภ.อรัญประเทศ และ สภ.วัฒนานคร ทุกวัน และมีผลการตรวจค้นจับกุมได้จำนวนมาก

ปัจจุบันสินค้าจำพวกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว ไม่สามารถนำมาค้าขาย จำหน่ายจ่ายแจก ในเขต ภ.จว.สระแก้วได้อีกเลย ผู้ประกอบการส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงและลักลอบโดยการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์และโกดังสินค้าส่วนใหญ่อยู่ในเขตประเทศเพื่อนบ้านทุกหน่วยงานได้ใช้มาตรการป้องกันปราบปรามและกดดันจนประสบผลสำเร็จร้อยละ 80 แต่ก็ยังมีประชาชนบางส่วนที่ลักลอบดำเนินการขนส่วนสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาผ่านเข้ามาบ้างแบบกองทัพมด ตามแนวชายแดน ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานมิได้นิ่งนอนใจสามารถตรวจค้นจับกุมได้บ่อยครั้ง แต่ของกลางก็ยังจับกุมได้มีจำนวนน้อย

ทั้งนี้ ภ.จว.สระแก้ว ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และรับข้อมูลเบาะแส การกระทำความผิดด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มบุคคลผู้มีพฤติการ์การกระทำความผิดด้านทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว ประชาชนหรือผู้ประกอบการหากพบข้อมูล สามารถแจ้งได้ที่ 191 และ 037-425085 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.

นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: