กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ร่วมงานสถาปนา 66 ปี ตำรวจน้ำ

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ร่วมงานสถาปนา 66 ปี ตำรวจน้ำ

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.61 ที่ กองบังคับการตำรวจน้ำ จ.สมุทรปราการ พล.ต.ต.สุรพล อยู่นุช รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เดินทางเข้า สักการะอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และสักการะ รูปปั้นจำลอง พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ เนื่องในวันสถาปนาตำรวจ ครอบรอบ 66 ปี โดยมี พล.ต.ต.ธนพล ศรีโสภา ผู้บังคับการตำรวจน้ำ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมพิธี พร้อมกันนี้ยังได้มอบโล่ , ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ให้กับ ข้าราชการตำรวจน้ำที่มีผลงานดีเด่น และทุนการศึกษา ให้กับบุตรธิดา ของข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างในสังกัด พร้อมกับกล่าวให้โอวาทและกล่าวชื่นชม ข้าราชการที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ
*****พล.ต.ต.สุรพล อยู่นุช กล่าวว่า สำหรับวันสถาปนากองบังคับการตำรวจน้ำ ได้ดำเนินจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกถึง พล.ต.อ.เผ่า ศรียานท์ อธิบดีกรมตำรวจในขณะที่ ท่านเป็นผู้ก่อตั้งกองบังคับการตำรวจน้ำ เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2495 ปัจจุบัน กองบังคับการตำรวจน้ำ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่ภารกิจรับผิดชอบพื้นที่ทางน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการโจรกรรมทางน้ำ การจับกุมยาเสพติด สินค้าหนีภาษี การลักลอบนำสินค้าออกตามแนวชายแดนการใช้แรงงานที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ การบริการประชาชนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำรวมถึงภารกิจถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ และพระ บรมวงศานุวงค์ ทั้งนี้ตลอด 66 ปี ที่กองบังคับการตำรวจน้ำ ที่ประสบความสำเร็จในภารกิจ เกิดจากความร่วมมือ ของตำรวจน้ำทุกนาย ที่ได้ร่วมกัน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร และมานะอดทน และขอให้ทุกนายจำยึดมันหน้าที่ของตนเองเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนต่อไป

Leave a Reply

%d bloggers like this: