พิษณุโลก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 39 จัดกำลังพลจิตอาสาสนับสนุนเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เพื่อทำการยับยั้งไฟป่า

พิษณุโลก พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 39 จัดกำลังพลจิตอาสาจำนวน 20 นาย สนับสนุนเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เพื่อทำการยับยั้งไฟป่าไม่ให้รุกลามเข้ามาในพื้นที่บริเวณ บ้านห้วยเดื่อ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์กลับถึงที่ตั้งหน่วยด้วยความปลอดภัย

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: