ราชบุรี – เปิดเรียนวันแรกคึกคัก หลังผ่อนคลายโควิดระลอกใหม่

ราชบุรี – เปิดเรียนวันแรกคึกคัก หลังผ่อนคลายโควิดระลอกใหม่

หลังกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศให้เปิดสถานศึกษาในพื้นที่ควบคุมสูงสุดของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการเรียนการสอนตามปกติตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป แต่ต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ยกเว้นโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร ยังคงปิดการเรียนการสอนเช่นเดิม

ช่วงเช้า วันนี้ (1 ก.พ.64) โรงเรียนทั่วจ.ราชบุรี เปิดเรียนวันแรก โดยบรรยากาศที่โรงเรียนเทศบาล 2 วัดช่องลม อ.เมืองราชบุรี ผู้ปกครองได้เดินทางมาส่งนักเรียนกันแต่เช้า มีการจัดระเบียบรับส่งเด็กนักเรียน และให้นักเรียนเดินเข้าโรงเรียนแบบเว้นระยะห่าง ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย และผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตามที่สถานศึกษากำหนดอย่างเข้มงวด โดยอนุญาตผู้ปกครองรับและส่งเด็กได้ที่หน้าโรงเรียนเท่านั้น ยกเว้นเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลให้ผู้ปกครองพาส่งหน้าชั้นอาคารเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้เพิ่มเครื่องเทอร์โมสแกนทุกชั้นอาคารเรียน เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเด็กนักเรียนเป็นระยะตลอดทั้งวัน พร้อมจะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด อำเภอ และเทศบาลเข้ามาตรวจสอบมาตรการของทางโรงเรียน

โดยเด็กนักเรียนส่วนใหญ่บอกว่า รู้สึกดีใจที่ได้มาโรงเรียน หลังจากปิดการเรียนมานาน เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 โดยเปิดเรียนทำให้ได้กลับมาเรียนหนังสือ ได้เจอเพื่อนๆ ได้คุยกับเพื่อนๆ ไม่เหมือนเรียนอยู่ที่บ้าน เพราะเรียนแล้วเหงาและบางทีจะไม่ค่อยเข้าใจเนื้อหาเรียน การมาเรียนกับคุณครูทำให้เข้าใจมากกว่า

ด้านนางวาสนา เจริญเปลี่ยน ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 วัดช่องลม เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนได้วางมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยลดประตูเข้าออกเหลือ 2 จุด ก่อนเข้าโรงเรียน ต้องมีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และตรวจวัดอุณหภูมิทุกคน สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และให้ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนได้เฉพาะหน้าโรงเรียน ส่วนเด็กเล็กให้ส่งได้หน้าชั้นอาคารเรียน ในส่วนของการเรียนการสอน มีการจัดเว้นระยะห่างจัดให้นั่งห่างกัน เพิ่มการทำความสะอาดอาคารเรียนเป็น 2 ครั้งต่อวัน ในส่วนของการทำกิจกรรมต่างๆจะพยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่รวมตัวกันมากๆ อาจยกเลิกการเข้าแถวหน้าเสาธง

นอกจากนี้โรงเรียนยังรณรงค์เกี่ยวกับการเว้นระยะห่าง และการสวมหน้ากากอนามัย และยังแจกเจลแอลกอฮอล์ สำหรับใช้ส่วนตัวทุกคน ดังนั้นถ้าครูนักเรียนรักษา รวมมือกัน ทำความสะอาด เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เชื่อว่าการป้องกันของเราจะได้ผลดีอย่างแน่นอน สำหรับปัญหาในการเปิดเรียนตอนนี้ยังไม่พบปัญหา เพราะโรงเรียนเพิ่งจะเปิดทำการเรียนการสอนในวันแรก จะมีบ้างคือ เด็กนักเรียนมาสาย และยังปรับตัวไม่ได้

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

Leave a Reply

%d bloggers like this: