พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิด โครงการ “การตรวจความพร้อมและระเบียบวินัยเทศกิจกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561”

วันที่ 17 พ.ค. 61 เวลา 08.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และนายโกสิน เทศวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เปิด โครงการ “การตรวจความพร้อมและระเบียบวินัยเทศกิจกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561” ที่จัดขึ้น ในวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 โดยมีนายธีรพันธ์ อธิรัฐธนภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ พร้อมด้วยนายประชา พัฒนรัฐ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นำคณะผู้บริหารสำนักเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เจ้าหน้าที่ในสายงานเทศกิจทั้งสำนักงานเขต 50 เขต เข้าร่วมรับการตรวจระเบียบวินัยเทศกิจ
ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

Leave a Reply

%d bloggers like this: