กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ บริเวณภายในตลาด และรอบๆบริเวณปากคลองตลาด พร้อมกำลังพล จากกองพันระวังป้องกัน สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม และข้าราชการในสังกัด เจ้าหน้าที่ สำนักงานเขต รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ และ พ่อค้า แม่ขายร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบตลาดเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ซื้อ และเป็นการป้องกันภัยจากโรคโควิด19 ที่กำลังมีการแพร่บาดในปัจจุบัน

ส่วนการที่มาจัดกิจกรรมในวันนี้เน้นย้ำถึงความรักความสามัคคีกันในการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนให้ผ่านพ้นในช่วงโควิด19 ไปด้วยกันแล้วยังสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดแห่งนี้ปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆ ส่วนการทำกิจกรรมในวันนี้ได้มีการล้างพื้นถนน และบริเวณโดยรอบให้สะอาด และเก็บขยะมูลฝอยในทุกซอกมุมของตลาด ทำลายแหล่งที่มีน้ำท่วมขังซึ่งอาจจะนำมาของแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ แล้วยังมีการจัดระเบียบในการเว้นระยะห่างทางสังคม ให้เกิดความปลอดภัยกันมากขึ้น มีการวัดอุณหภูมิทุกครั้งก่อนที่จะเข้าไปจับจ่ายซื้อของภายในตลาดแห่งนี้ แล้วล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ให้สะอาดปลอดเชื้อ เน้นย้ำความสามัคคีกัน ความปรองดอง ความเสียสละ ของทุกภาคส่วน

สิ่งที่ภาครัฐส่งเสริมให้มีกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีที่ทั้งภาครัฐและเอกชนทุกหมู่เหล่าร่วมแรงร่วมใจกันทำให้ตลาดหรือแหล่งชุมชนที่ประชาชนพักอาศัยอยู่สะอาดอยู่สม่ำเสมอ จะได้เป็นการลดเชื้อโรคต่างๆ ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่จะนำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอีกด้วย บ้านเมืองสะอาดปราศจากเชื้อโรค สิ่งเล็กๆแบบนี้ควรที่จะทำกิจกรรมแบบนี้ในทุกๆชุมชน ทุกๆพื้นที่ต้องช่วยกันดูแล ถ้าร่วมมือร่วมใจกัน มีความเอื้อเฟื้อให้กัน และรู้จักที่จะเสียสละ ชุมชนของเรา หรือแหล่งท่องเที่ยว ร้านค้า และตลาดในที่ต่างๆ ก็จะสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อโรคต่างๆ แล้วก็จะมีคนไปจับจ่ายใช้สอยกันเพิ่มมากขึ้น เพราะสภาพแวดล้อมดูแล้วปลอดภัย สะอาดตา ขอให้เราสามัคคีกัน ทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้ สามัคคี ปรองดอง เสียสละ สร้างเสริมความสะอาดในชุมชน ของทุกๆคน ทุกๆที่ บ้านเมืองสะอาด เชื้อโรคก็ไม่มี

โชติกา ม่วงใจรักษ์ ผู้สื่อข่าว

Leave a Reply

%d bloggers like this: